Katalog Firm
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • y
 • z

Polskie Towarzystwo Elektroinstalacyjne

Polskie Towarzystwo Elektroinstalacyjne

T. Chałubińskiego 8 (40-e piętro)
00-613 Warszawa
Poland

(22) 826 02 62 -

www.pse.waw.pl

Polskie Towarzystwo Elektroinstalacyjne

Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (w skrócie PSE) powstało w 2007 roku z inicjatywy największych polskich firm elektroinstalacyjnych. 

PSE to stowarzyszenie użyteczności publicznej, które działa w oparciu o ustawę Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 31 maja 2001 r. Zostało zarejestrowane 12 marca 2007 roku w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego w Warszawie, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276239.

 

Działania dotyczące Standaryzacji i Dobrych Praktyk

 1. Opracowanie wzorcowej umowy na wykonawstwo usług elektroinstalacyjnych;
 2. Opracowanie wzorcowej umowy na dostawy urządzeń oraz materiałów dla firm elektroinstalacyjnych;
 3. Uporządkowanie zagadnień związanych z uprawnieniami branżowymi dla inżynierów oraz techników z branży elektroinstalacyjnej:
  • dokonanie przeglądu aktualnych przepisów;
  • opracowanie planu nowelizacji przepisów;
 4. Przegląd aktualnego stanu norm dotyczących branży elektroinstalacyjnej i opracowanie propozycji zmian i aktualizacji.

 

Działania dotyczące Edukacji i Szkoleń

 1. Analiza aktualnego stanu i poziomu szkolnictwa (średnie, zawodowe) pod kątem potrzeb branży elektroinstalacyjnej;
 2. Opracowanie zakresu działań wsparcia/reaktywacji szkolnictwa pod kątem potrzeb branży elektroinstalacyjnej;
 3. Opracowanie planu przygotowania materiałów szkoleniowo-edukacyjnych dla szkół technicznych, zawodowych oraz Centrum Doskonalenia Zawodowego o profilach elektrycznym oraz elektroinstalacyjnym;
 4. Działanie na rzecz pozyskiwania środków UE na rzecz dokształcania oraz kształcenia zawodowego.

 

Działania dotyczące komunikacji z rynkiem i opinią publiczną

 1. Opracowanie i publikacja strony internetowej;
 2. Opracowanie projektu i wybór logotypu PSE oraz zastrzeżenie w Urzędzie Patentowym
 3. Prezentacja celów i działań stowarzyszenia na konferencjach prasowych:
  • PSE na Expopower
  • Targi Energetab Bielsko-Biała
Filmy Video Polskie Towarzystwo Elektroinstalacyjne
Oferty pracy Polskie Towarzystwo Elektroinstalacyjne
Partnerzy

Patronaty