Katalog Firm
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • y
 • z

Pol-Lighting

Pol-Lighting

Stępińska 22/30
00-739 Warszawa
Poland

+ 48 602 417 217 narcyza.barczak@pollighting.pl

www.pollighting.pl

Pol-Lighting

Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting” jest ogólnopolską organizacją producentów branży oświetleniowej, działającą w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991r., zrzeszającą wiodących producentów źródeł światła i  profesjonalnego sprzętu oświetleniowego. Związek został utworzony w celu integracji środowiska na rzecz rozwoju i ochrony rynku oświetleniowego oraz reprezentowania interesów członków w realiach dynamicznie rozwijającej się gospodarki w strukturach Unii Europejskiej.

„Pol-lighting” reprezentuje 80% polskiego rynku źródeł światła i profesjonalnego sprzętu oświetleniowego. Pol-lighting zrzesza firmy o różnorodnych formach prawnych, strukturze kapitałowej, poziomach obrotów i wielkości zatrudnienia. Łącznie członkowie Pol-lighting zatrudniają w Polsce ponad 8000 osób, co stanowi 70% ogółu zatrudnionych w przemyśle oświetleniowym.

„Pol-lighting” działa na rzecz podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności sektora oświetleniowego w ramach europejskiej strategii zrównoważonego rozwoju.

„Pol-lighting” współpracuje z organami administracji rządowej, sektorowymi instytutami  naukowo-badawczymi oraz innymi organizacjami branżowymi.

Pollighing logo

Nadrzędnym celem Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting”  jest rozszerzanie  współpracy szeroko pojętego środowiska oświetleniowego, tj. przemysłu, pracowników nauki, projektantów i  dystrybutorów na rzecz rozwoju konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora oświetleniowego, który będzie skutkował zwiększaniem korzyści dla konsumentów oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii  oświetleniowych w celu ochrony środowiska naturalnego. Członkowie Związku realizują powyższe zadania, przestrzegając  swobody działania podmiotów, zasad uczciwej konkurencji oraz  standardów  etycznych i zawodowych. 

Kodeks etyczny  jest dokumentem zawierającym zbiór najważniejszych zasad etycznych i biznesowych, którymi kierują się członkowie Związku we wzajemnych  stosunkach  i w relacjach z  otoczeniem biznesowym i społecznym.

Przepisy niniejszego Kodeksu Etycznego nie tworzą prawa i nie stanowią jego interpretacji. Przepisy prawa , normujące zagadnienia uwzględnione w  niniejszym Kodeksie mają zawsze pierwszeństwo przed przepisami Kodeksu.

Członkowie Związku wyrażają opinię, że przyjęcie Kodeksu  przyczyni się do podnoszenia świadomości etycznej w środowisku , a tym samym do długofalowego rozwoju sektora oświetleniowego.

Filmy Video Pol-Lighting
Oferty pracy Pol-Lighting
Partnerzy

Patronaty