Katalog Firm
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • y
 • z

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
Poland

(22) 55 64 302 sep@sep.com.pl

www.sep.com.pl

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Pierwsze zrzeszenia elektryków polskich powstały na obszarach trzech zaborów (Warszawa, Lwów, Kraków, Zagłębie Dąbrowskie, Poznań, Łódź).

Początkowo elektrycy zrzeszali się w ramach organizacji ogólnotechnicznych. Począwszy od 1899 roku zaczęły się tworzyć organizacje skupiające wyłącznie elektryków.

Pierwsza taka organizacja została utworzona w Warszawie 27.03.1899 roku pod nazwą "Delegacji Elektrotechnicznej". Wchodziła ona w skład Sekcji I Techniczno-Przemysłowej Warszawskiego Oddziału Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu. Inicjatorem powołania Delegacji Elektrotechnicznej i jej przewodniczącym był Kazimierz Obrębowicz.

W dniach 1-3. 10. 1903 roku odbył się pierwszy Zjazd Elektrotechników w Polsce. W 1904 roku Delegacja Elektrotechniczna przekształciła się w Koło Elektrotechników, które w 1907 roku przeniosło się do Stowarzyszenia Techników.

Pierwszym zrzeszeniem elektryków we Lwowie była Sekcja Elektrotechniczna działająca od 1901 roku przy Towarzystwie Politechnicznym. lnicjatorem powołania Sekcji był Józef Tomicki. Sekcja położyła duże zasługi w pracach nad słownictwem elektrycznym. W roku 1908 odbyło się formalne powołanie Sekcji Elektrotechnicznej. Jej przewodniczącym został Kazimierz Drewnowski.

Zrzeszona działalność elektryków w Krakowie rozpoczęła się w ramach organizacyjnych Krakowskiego Towarzystwa Technicznego istniejącego od 1877 roku.

Początki działalności zbiegły się z okresem budowy elektrowni miejskich i trwały do 1912 roku.

W tym roku w Krakowie odbył się zjazd elektryków, który uznał za konieczne utworzenie ogólnopolskiego Związku Elektrotechników Polskich.

W roku 1914 nastąpiło formalne zorganizowanie się Sekcji Elektrycznej Krakowskiego Towarzystwa Technicznego.

W Zagłębiu Dąbrowskim wspomniany Warszawski Oddział Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu zorganizował w 1886 roku przejawiającą aktywną działalność Sekcję Górniczo-Hutniczą.

W 1911 roku powstało nie zarejestrowane u władz Koło Elektrotechników, które zajmowało się tematami związanymi ze słownictwem elektrycznym, sprawami szkoleniowymi i organizacyjnymi. Z inicjatywy tego koła w dniu 24.05.1913 roku powołano do życia Stowarzyszenie Techników i zalegalizowano Koło Elektrotechników, którego prezesem został Kazimierz Gayczak.

W Poznaniu organizacja skupiająca wyłącznie elektryków polskich powstała dopiero w październiku 1918 roku. Jednak już od około 1906 roku elektrycy przejawiali swoją działalność w tzw. Wydziale Przyrodników i Techników przy Towarzystwie Przyjaciół Nauk. W 1911 roku w TPN nastapił podział wyodrębniający Wydział Techniczny i Wydział Przyrodniczy. Udział elektryków skupił się wyłącznie na działalności w Wydziale Technicznym, jak również w powstałym w tym roku Stowarzyszeniu Techników Polskich. W dniu 4.12.1918 roku w ramach tego Stowarzyszenia utworzono Wydział Elektrotechników

Pierwsi łódzcy elektrycy byli zrzeszeni w ramach Sekcji Technicznej Łódzkiej Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu.

Wykorzystując koniunkturę polityczną w 1909 roku utworzyli Łódzkie Stowarzyszenie Techników. W dniu 28.10. 1918 roku utworzono przy tym Stowarzyszeniu Techników Koło Elektrotechników.

W dzisiejszym świecie docierają do nas w szybkim tempie ogromne ilości wiadomości, informacji, ofert. Jesteśmy "bombardowani" zapewnieniami wielu firm, przedsiębiorstw i instytucji o niezawodności, najlepszej jakości czy rewelacyjnej cenie ich usług i towarów. Pod naporem tych różnorakich ofert często czujemy się bezradni, zwłaszcza, kiedy musimy dokonać konkretnego wyboru i zainwestować swoje pieniądze.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jako instytucja popierająca polski przemysł i troszcząca się o jego rozwój, rozwinęło w tym kierunku cenną inicjatywę: postanowiło promować polskie wyroby i usługi wysokiej jakości poprzez przyznawanie im REKOMENDACJI SEP. Rekomendacja ta jest potwierdzeniem zdolności firmy do świadczenia usług określonego rodzaju i produkcji określonych wyrobów o wysokim poziomie technicznym.

Wysoko wykwalifikowani rzeczoznawcy Stowarzyszenia - na wniosek zainteresowanej firmy - badają, testują i analizują  jej usługi lub produkty. Po pomyślnym zakończeniu badań, wydawana jest pisemna opinia - rekomendacja SEP ważna na rok. Jednak firma może wystąpić z wnioskiem o przedłużenie rekomendacji o kolejne trzy lata. Od momentu przyznania rekomendacji, firma ma prawo umieszczać na wyróżnionym produkcie specjalny znak graficzny.

Mimo ostrych kryteriów oceny jakości zgłaszanych wyrobów i usług, rocznie wydawanych jest około 20 zaświadczeń rekomendacyjnych.

Firmy, które uzyskały rekomendację SEP niemal zawsze używają jej jako argumentu w negocjacjach, a jej symbol eksponują na wyrobach, informatorach oraz stoiskach targowych. Przedstawiciele kierownictw wyróżnionych firm zgodnie twierdzą, że uzyskanie rekomendacji SEP pomaga w zdobyciu klienta i jest ważnym wyróżnieniem dla ich przedsiębiorstw.

Filmy Video Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oferty pracy Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Partnerzy

Patronaty