22 mar 2013 / Trilux Polska /

SOWA dofinansuje modernizację oświetlenia

Od pierwszego kwietnia samorządowcy i przedsiębiorcy będą mogli starać się o dofinansowania na energooszczędne oświetlenie dróg. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia program SOWA, w ramach którego przeznaczy 356 mln złotych na modernizację instalacji w gminach.

program SOWA

Środki potrzebne do uruchomienia programu SOWA resort środowiska uzyskał ze sprzedaży nadwyżki praw do emisji CO2 m.in. z Hiszpanii. Łączna wartość wszystkich zawartych przez Polskę transakcji wyniosła 780 mln złotych, która ma zostać przeznaczona na ochronę klimatu, projekty redukujące emisję gazów cieplarnianych, w tym energooszczędne oświetlenie ulic. To obecne każdego roku pochłania ponad 1500 GWh, generuje wysokie koszty, wytwarzając przy tym znaczne ilości gazów cieplarnianych. Dlatego te samorządy, w których stosowane są stare technologie oświetlenia (nieefektywne, energochłonne i drogie w eksploatacji) mogą starać się o dofinansowanie na ich modernizację. W sumie dostaną 356 mln zł – 196 mln zł przewidziano na pożyczki, pozostałe 160 mln zł w formie dotacji.

Chcąc przystąpić do programu SOWA, gminy nie muszą być właścicielami infrastruktury oświetleniowej (około 70% należy do zakładów energetycznych). Starając się o granty i pożyczki wystarczy, że wydzierżawią teren, na którym planują zrealizować inwestycję. Samorządy nie muszą też dysponować wkładem własnym. Zobowiązani są do przeprowadzenia audytu oświetlenia i wykazania redukcji emisji CO2 o 40% (minimum 250 ton CO2 rocznie). Wykonawca musi także udzielić gwarancji na co najmniej 5 lat, a realizacja spełniać obowiązujące w całej Unii Europejskiej normy oświetlenia dróg publicznych. Dzięki temu, według szacunku resortu środowiska, gminy będą mogły otrzymać maksymalnie 15 mln zł dotacji na pokrycie 45% kosztów kwalifikowanych oraz 18,3 mln zł pożyczki z NFOŚiGW na pozostałą część modernizacji. Spłata rozłożona jest na 10 lat z karencją zwrotu na 1,5 roku od czasu zakończenia inwestycji.

Program Sowa

Resort chce LED-ów

NFOŚiGW po konsultacjach z ekspertami podczas forum „Energia Efekt Środowisko” poinformował, że jednym z preferowanych rozwiązań oświetlenia drogowego jest zastosowanie systemów LED-owych. – To obecnie najnowocześniejsza technologia, dzięki której można zwiększyć oszczędności wynikające z niskiego poboru energii elektrycznej nawet o 60% względem dotychczas używanych lamp – przyznaje Witold Maziarz, rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Ponadto, wykorzystanie LED-ów znacznie ograniczy emisję CO2
Jak twierdzą eksperci od oświetlenia, modernizacja lamp w oparciu o technologię LED przynajmniej trzykrotnie zmniejszy też częstotliwość wymiany opraw oraz poprawi jakość oświetlenia na drogach. – Oświetlenie LED emituje wiązkę ukierunkowaną, dzięki czemu wykazuje większą efektywność – zauważa Adam Gołąb, ekspert ds. efektywności energetycznej w firmie Trilux Polska. Ma także dłuższą żywotność – minimum 50 tysięcy godzin, czyli przynajmniej trzykrotnie więcej niż jego sodowe odpowiedniki. A te stanowią 65% wszystkich lamp ulicznych* (w Warszawie ok. 88% spośród 104 tysięcy opraw).

(*badania wykonane przez  instytut badania opinii MillwardBrown na zlecenie NFOŚiGW)

Tak oświetlamy drogi

Wiele instalacji oświetleniowych w polskich miastach zostało źle zaprojektowanych – uważa ekspert. – Oświetlenie drogowe jest niejednokrotnie przewymiarowane, tzn. zapewnia znacznie wyższy poziom oświetlenia niż jest wymagany i bardzo często emituje tzw. światło zaśmiecające, które jest rozproszone i nieefektywne. Utrzymanie oświetlenia kosztuje gminy kilkanaście milionów złotych rocznie, dla przykładu w 2011 roku Poznań przeznaczył na ten cel 20,8 mln zł. – Dlatego przed rozpoczęciem modernizacji instalacji potrzebny jest projekt dostosowany do norm oświetleniowych, uwzględniający właściwą efektywność energetyczną i gwarantujący odpowiednią widoczność kierowcom przy możliwie minimalnym poborze energii i emisji CO2 – tłumaczy Adam Gołąb.

Ile kosztuje oświetlenie dróg LED-ami

Polskie ulice i drogi oświetlane są przez 11 godzin w ciągu doby, zatem rocznie każda oprawa działa przez ponad 4 tysiące godzin. Biorąc pod uwagę ich liczbę całkowitą – około 3,3 miliona, oprawy oświetleniowe zużywają ponad 1500 GWh energii elektrycznej w ciągu całego roku. Zastąpienie dotychczasowych rozwiązań oprawami LED to niewątpliwy sposób na oszczędności. W budżecie może zostać od 30 do nawet 70% kwoty wydawanej dotychczas na oświetlenie dróg przy jednoczesnej redukcji emisji dwutlenku węgla. – Mimo, że oprawy z LED-ami są stosunkowo drogie (ok. 10 razy od najtańszych, tradycyjnych urządzeń użytkowanych obecnie), najprostsza modernizacja polegająca na zastąpieniu istniejących opraw zamortyzuje się w okresie poniżej 10 lat – mówi Adam Gołąb, ekspert ds. efektywności energetycznej w firmie Trilux Polska. O dokładnej kwocie oszczędności trudno mówić, ponieważ jak słusznie zauważa ekspert, koszt inwestycji zależy od wielu zmiennych, m.in. rodzaju drogi i jej geometrii, długości modernizowanego odcinka czy rodzaju i konfiguracji istniejącego oświetlenia. – Nie przypadkowo resort środowiska sugeruje wybranie technologii LED. Rezygnacja z tradycyjnego oświetlenia przyniesie nie tylko wymierne korzyści ekonomiczne, ale w znacznym stopniu wpłynie na środowisko. Zmniejszenie zużycia energii tylko o 1 kWh powoduje przeciętnie obniżenie emisji CO2 o 0,9 kg – dodaje.

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium