26 lut 2013 / /

Wybrano zarząd LightingEurope

Postępuje konsolidacja branży oświetleniowej. W grudniu połączyły się ELC i CELMA, największe stowarzyszenia europejskich producentów tej gałęzi rynku. Kilka dni temu powołano zarząd Lighting Europe – organizacji powstałej w wyniku fuzji. Na jej czele stanął Dietmar Zembrot – dyrektor zarządzający Grupy TRILUX.

Trilux

ELC (Federacja Europejskich Producentów Lamp) i CELMA (Federacja Krajowych Stowarzyszeń Wytwórców Komponentów Elektrotechnicznych dla branży oświetleniowej) współpracowały ściśle od kilku lat. Wspólnie organizowały konferencje branżowe i zabierały głos w kwestiach dotyczących ich członków. Fuzja była naturalną kontynuacją kooperacji stowarzyszeń. W jej wyniku powstało konsorcjum zrzeszające 31 branżowych przedsiębiorstw o łącznych rocznych obrotach przekraczających 20 miliardów euro, zatrudniające w sumie ponad 100 tys. pracowników.

LightingEurope ma pozwolić na jeszcze bliższą współpracę członków w celu „umocnienia branży i przygotowania jej na szanse i wyzwania związane z bezprecedensowym tempem rozwoju technologii i zmianami spowodowanymi wprowadzaniem oświetlenia LED” oraz „dyskutowania i komunikowania wspólnego stanowiska firm sektora wobec wydarzeń kształtujących jego przyszłość w Europie i na świecie”. Takie zadania stoją przed nowopowstałym konsorcjum. Osobą, która została wybrana, by je urzeczywistnić jest Dietmar Zembrot. Prezes-elekt od 2008 pełni funkcję dyrektora zarządzającego, obecnej również na polskim rynku, Grupy TRILUX. Odpowiada w niej za rozwój produktów i technologii oraz koordynację łańcucha Związku Wytwórców Komponentów Elektrycznych i Elektronicznych Niemiec. Od 2010 aktywnie działał również w zarządzie federacji CELMA. Przez dwa lata jako wice-, a od listopada 2012 jako prezes.

- Bez wątpienia wybór p. Dietmara Zembrota jest nieprzypadkowy, mając na uwadze jego bogate doświadczenie w branży oświetleniowej, jak i wysokie kompetencje do przewodzenia na szczeblach paneuropejskich – mówi Arkadiusz Lewenko, Dyrektor Zarządzający TRILUX Polska - Jednocześnie dla obecnych i potencjalnych klientów Grupy TRILUX jest to wyraźny sygnał o sile naszej firmy, o jej pozycji na rynku europejskim, a dla wszystkich pracowników powód do dumy i zadowolenia – dodaje Lewenko. Na nowym stanowisku wspierać go będą Jan Denneman oraz Diederik de Stoppelaar.

Główną misją nowego zarządu będzie „promowanie efektywnych praktyk oświetleniowych dla dobra środowiska naturalnego, wygody oraz zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów”.

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium