23 mar 2014 / McKinsey&Company /

Perspektywy rozwoju oświetlenia LED do 2020 - McKinsey&Company

Raport dotyczący perspektywy rozwoju oświetlenia LED do 2020 przewiduje silny wzrost dla oświetlenia LED. Ostatni raport przygotowany przez firmę McKinsey&Company na temat światowego przemysłu oświetleniowego pokazuje duży wzrost dla oświetlenia opartego na diodach LED. Zgodnie z raportem McKinsey&Company (Monachium, Niemcy) światowy przemysł oświetleniowy wzrośnie do 110 mld EUR (159$) w roku 2020, z czego 80% przypadać będzie na oświetlenie ogólne. Autorzy raportu przygotowanego na zlecenie Osram i Siemens, mieli na celu przeprowadzenie analizy perspektyw rozwoju światowego rynku oświetlenia do roku 2020.
 

perspektywy rozwoju oświetlenia led

Rys. 1 Kryteria wyboru oświetlenia LED dla różnych obszarów zastosowań.

Autorzy raportu prześledzili rynek oświetlenia ogólnego, samochodowego i podświetlaczy jako trzech największych obecnie sektorów globalnego rynku oświetleniowego; z oświetleniem ogólnym (podzielonym na liczne segmenty , z których mieszkaniowy jest największy) liczącym 75% całego rynku w 2010 roku. Raport nie obejmuje jednak innych zastosowań oświetlenia w ramach tego sektora, takich jak oświetlenie sygnalizacyjne, oświetlenie reklam czy medyczne, których łączne udziały rynkowe wynoszą poniżej 10%. Nie został również uwzględniony wpływ organicznych diod (OLED) na rynek oświetlenia ogólnego, ze względu na niewielkie obecnie ich zastosowanie. Globalny rynek oświetlenia LED wzrosnąć ma z 7 mld EUR w 2010 roku do 40 mld EUR w 2016 – tym samym osiągając roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 34%. Po czym nastąpić ma zahamowanie wzrostu i przewiduje się, że w latach 2016 – 2020 wyniesie on 13% CAGR. Rynek oświetlenia LED ma osiągnąć do 2020 prawie 65 mld EUR (94mld $), co stanowić będzie blisko 60% całego rynku oświetleniowego. Raport wskazuje, że „znaczące różnice w technologii LED w porównaniu do innych technologii oświetleniowych, doprowadzą do fundamentalnych zakłóceń w branży oświetleniowej wzdłuż całego łańcucha wartości na rynku. ” Standardowe modele oświetlenia zostały zakwestionowane przez całkowicie nowe możliwości, oferowane przez diody LED, takie jak elastyczność projektowania czy możliwość dynamicznej zmiany temperatury barwowej światła, dlatego McKinsey przewiduje, że przychód z elementów systemu sterowania osiągnie w 2020 roku 7mld EUR. Chociaż wskaźnik dotyczący ekspansji diod LED na rynku oświetlenia mieszkaniowego wykazuje wolniejszy wzrost, niż w innych segmentach oświetlenia ogólnego, szacuje się, że osiągnie on ponad 20 mld EUR do 2020 roku. Oświetlenie LED sprawdziło się również w sektorze architektonicznym, dając nowe możliwości, takie jak kontrola koloru; można spodziewać się, że udziały LED w tym segmencie oświetlenia ogólnego wyniosą do 2020 roku 85%. Gwałtowny wzrost LED ma nastąpić również w hotelarstwie, oświetleniu sklepowym oraz w zastosowaniach zewnętrznych. Jednak rozprzestrzenianie się konkurencyjnej cenowo liniowej świetlówki stosowanej w biurach i oświetleniu przemysłowym oznacza, że ekspansja LED w tych zastosowaniach będzie wolniejsza.

Dlaczego ludzie wybierają osprzęt LED?

W czerwcu 2011 roku McKinsey przeprowadził badanie na 650 profesjonalistach branży oświetleniowej i 1000 konsumentach, żeby móc oszacować udział LED w rynku osprzętu oświetleniowego, z uwzględnieniem biur, sklepów, hoteli, oświetlenia mieszkaniowego, przemysłowego, zewnętrznego oraz architektonicznego. Specjaliści oświetlenia, w tym projektanci, architekci, inżynierowie oświetlenia oraz inni uczestnicy badania pochodzili z USA, Niemiec, Japonii, Chin, Rosji, Brazylii oraz Indii. Badani wskazali swój numer jeden, jeśli chodzi o kryterium zakupu zakładane przy wyborze nowego osprzętu oświetleniowego w zastosowaniu do maksymalnie trzech zastosowań. Jakość światła, z uwzględnieniem współczynnika oddawania barw CRI, temperaturę barwową i rozsył światła, oceniono jako najważniejsze czynniki dla wszystkich zastosowań z wyjątkiem mieszkaniowych, które znalazły się poza rankingiem ze względu na cenę zakupu. Na drugim miejscu znalazły się koszt eksploatacji i efektywność energetyczna dla wszystkich zastosowań oprócz mieszkaniowych.

Podczas badania, specjaliści oświetleniowi i konsumenci zostali poproszeni także o określenie okresu zwrotu (w latach), jaki zachęcałby ich do wyboru LED w zestawieniu z tradycyjnym oświetleniem. Wyniki pokazały, że większość ludzi spodziewa się zwrotu w ciągu trzech lub mniej lat. Najwięcej bo 22% odpowiedzi dla oświetlenia mieszkaniowego wskazywało oczekiwany zwrot z inwestycji w czasie krótszym niż jeden rok. Akceptowalna dopłata, jaką uczestnicy badania byliby gotowi zrobić w związku z zakupem nowego osprzętu oświetleniowego wykorzystanego do pierwszej instalacji wyniosła średnio 30% powyżej kosztów tradycyjnego oświetlenia dla oświetlenia mieszkaniowego oraz 39% dla oświetlenia biurowego.

Oświetlenie ogólne

Z raportu wynika, że wzrost ogólnego rynku oświetlenia jest silnie skorelowany z lokalnymi inwestycjami budowlanymi, nie dziwi więc, że Azja, zwłaszcza Chiny doświadczają najszybszego wzrostu. Udział krajów azjatyckich w globalnym rynku oświetleniowym już teraz wynosi 35%, a liczba ta ma wzrosnąć do około 45% do 2020. Udziały rynkowe Europy i Ameryki Północnej wynoszą odpowiednio 25 i 20%. Raport opisuje oświetlenie ogólne w rozbiciu na poszczególne segmenty, ze względu na wielość różnych zastosowań, różnorodność źródeł światła i mnogość różnych czynników odpowiedzialnych za decyzje dotyczące zakupu. Krajobraz lokalny producentów osprzętu zależy od regionu: w Europie jest ponad 100 producentów opraw, z kolei w USA rynek sprzętu oświetleniowego jest skonsolidowany do czterech dużych firm. W Japonii duży udział w rynku mają dwie największe firmy, podczas gdy w Chinach istnieje wiele lokalnych firm, w tym dostawcy zagranicznych marek – OEM.

W Azji, Ameryce Północnej i Europie obecny udział LED w rynku oświetlenia ogólnego jest podobny i wynosi ok. 7%; jednakże w każdym z tych przypadków ma wzrosnąć do około 70% do roku 2020. Ponadto przewiduje się, że ekspansja LED będzie nieco wyższa w Europie i Ameryce Północnej niż w Azji.

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium