27 sie 2018 / /

Oświetlenie przestrzeni biurowej

Różnorodność prac wzrokowych wykonywanych w nowoczesnych biurach jest dość duża, dlatego ze względu na specyficzne wymagania, każdy typ przestrzeni biurowej potrzebuje nieco innego oświetlenia.

W nowoczesnych obiektach biurowych najczęściej spotyka się:

– biura indywidualne,

– biura o przestrzeni otwartej,

Inne typowe wnętrza spotykane w obiektach biurowych to:

– recepcje, hole i korytarze,

– sale konferencyjne i pokoje spotkań.

Oświetlenie w zależności od rodzaju przestrzeni biurowej

Biura indywidualne

Biura indywidualne to pojedyncze pokoje przeznaczone do pracy jednej osoby, takie jak biura prywatne w strukturze korporacyjnej lub biura profesjonalne – kancelarie prawnicze itp.

Ogólnie biura indywidualne można usystematyzować jako:

– biura robocze, małych i średnich rozmiarów, przeznaczone dla osób prowadzących różnego rodzaju prace biurowe,

– biura kierownicze, na ogół dużych rozmiarów, w których pracują osoby z kadry kierowniczej firm.

Różnorodność prac biurowych, jakie mogą być prowadzone w biurach indywidualnych sprawia, że ich użytkownicy powinni mieć możliwość osobistego doboru intensywności oświetlenia i jego rozkładu we wnętrzu w zależności od własnych potrzeb i upodobań. W związku z tym organizacja oświetlenia powinna być bardzo elastyczna, aby umożliwić jego zmiany dzięki oddzielnemu załączaniu i ściemnianiu poszczególnych opraw oświetleniowych.

Oświetlenie w zależności od rodzaju przestrzeni biurowej

Biura robocze, nazywane inaczej operacyjnymi, chociaż mogą być przeznaczone do różnych zajęć, charakteryzują się tym, że ich użytkownicy mają możliwość wyboru poziomu i dystrybucji światła odpowiednio do ich własnych potrzeb związanych z wykonywanymi aktualnie pracami wzrokowymi, bez konieczności uzgadniania tego z innymi użytkownikami. Oświetlenie w takich biurach musi być bardzo elastyczne, aby umożliwić zmianę siły oświetlenia i jego dystrybucji w poszczególnych miejscach pomieszczenia. Do tego celu pomieszczenia biur roboczych powinny być wyposażone w odpowiednią liczbę i rodzaj opraw oświetleniowych pozwalających na regulację ilości i dystrybucji światła w przestrzeni, dzięki indywidualnemu wyłączaniu lub przyciemnianiu. Takie pomieszczenia są zwykle małe i wyposażane w standardowe meble. Stanowiska pracy powinny być tu usytuowane w pobliżu okien. Oświetlenie ogólne biur roboczych może być zrealizowane przy użyciu opraw z pośrednim, bezpośrednio-pośrednim lub rozproszonym rozsyłem światła. W tych stosunkowo niewielkich pomieszczeniach oświetlenie sufitu i odbicie światła od ścian może wywołać korzystne poczucie powiększenia przestrzeni i zapewnić zrównoważenie luminancji powierzchni widocznych w otoczeniu.

Do oświetlania ogólnego biur roboczych używa się na ogół:

– lamp podłogowych świecących w kierunku sufitu i oświetlających pośrednio płaszczyznę roboczą po rozproszonym odbiciu światła od stropu pomieszczenia,

– opraw ściennych,

– pojedynczych zwieszanych opraw oświetleniowych ze świetlówkami liniowymi lub modułowych systemów zwieszanych do świetlówek, często łączonych z innymi źródłami światła, na ogół z bezpośrednim lub bezpośrednio-pośrednim rozsyłem światła.

Oświetlenie miejscowe realizowane jest przy użyciu lamp biurkowych świecących bezpośrednio na płaszczyznę roboczą.

Biura zarządu mają zwykle większe rozmiary, lepsze umeblowanie i przestrzeń do przyjmowania gości. Dlatego przy ich oświetlaniu zwraca się większą uwagę na oprawę wizualną, niż na wydajność pracy wzrokowej. Można to osiągnąć stosując oświetlenie dekoracyjne oprócz ogólnego i miejscowego. Do tego celu stosuje się często oprawy z żarówkami halogenowymi, mimo że zużywają one więcej energii elektrycznej niż świetlówki.

Oświetlenie w zależności od rodzaju przestrzeni biurowej

 

Biura o przestrzeni otwartej

W biurach tego rodzaju, organizacja polega na tym, że stanowiska robocze lub ich niewielkie grupy są umiejscowione na wydzielonych oddzielnie powierzchniach, lecz znajdują się we wspólnej przestrzeni, np. w jednej dużej sali. Najczęściej są one wydzielone, co najwyżej niewysokimi, często przezroczystymi ściankami działowymi z zachowaniem ciągów komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi grupami stanowisk. Podział przestrzeni roboczej w takich biurach nie zawsze bywa regularny i może zmieniać się w czasie. Zmianom może ulegać również przypisanie pracowników do poszczególnych stanowisk pracy. Pomieszczenia takiego biura nie zawsze są regularne. Często ich architektura jest zróżnicowana powierzchniowo i przestrzennie, co może prowadzić do skrajnie różnych warunków na poszczególnych stanowiskach roboczych. Może to prowadzić do silnego zróżnicowania wydajności pracy wzrokowej poszczególnych pracowników.

Ze względu na dużą różnorodność prac wykonywanych w biurach o przestrzeni otwartej, należy przede wszystkim zidentyfikować obszary, w których wykonywane są specyficzne prace wzrokowe, a następnie określić dla nich odrębne wymagania oświetleniowe i systemy oświetlenia mogące zapewnić ich realizację.

Podstawowym zadaniem projektu oświetleniowego jest zapewnienie możliwie jednolitego oświetlenia ogólnego na wszystkich stanowiskach roboczych, niezależnie od ich usytuowania. Oświetlenie ogólne w biurach o przestrzeni otwartej realizuje się najczęściej przy pomocy opraw świetlówkowych, montowanych w suficie podwieszanym, nabudowanych na stropie lub zwieszanych. Dla zapewnienia równomierności oświetlenia ogólnego są one zazwyczaj rozmieszczane w sposób regularny, w liniach lub w oczkach siatki prostopadłej. Do tego celu szczególnie nadają się systemy opraw oświetleniowych pozwalające na budowanie regularnych struktur geometrycznych. Bardzo przydatną cechą systemów oświetleniowych stosowanych w biurach, szczególnie dużych biurach o przestrzeni otwartej, jest możliwość współpracy z systemem regulacji natężenia oświetlenia. Taka regulacja oświetlenia sztucznego w przestrzeni i czasie pozwala automatycznie zintegrować system oświetleniowy biura z naturalnym oświetleniem dziennym.

W biurach o przestrzeni otwartej musi być także zapewnione oświetlenie miejscowe na indywidualnych płaszczyznach roboczych. Osiąga się to dzięki stojącym lampom podłogowym lub biurkowym.

Inne pomieszczenia biurowe – recepcje i sale konferencyjne

Recepcja to miejsce pierwszego spotkania z firmą. Należy do niej nie tylko ścisłe miejsce pierwszego kontaktu gościa z pracownikiem firmy, ale także sąsiednia przestrzeń, wejście, miejsca oczekiwania na załatwienie sprawy lub kontakt z pracownikiem firmy. Wrażenie, jakie odniosą goście może zadecydować o ich nastawieniu do firmy. Ważną rolę mogą odegrać wszystkie szczegóły, także oświetlenie. Będzie ono mieć znaczenie estetyczne i funkcjonalne. Uatrakcyjni wygląd szczegółów architektonicznych i wyposażenia, a także umożliwi dobre widzenie pracownikom i gościom.

Obszar recepcji potrzebuje oświetlenia silniejszego niż dalsze pomieszczenia o charakterze komunikacyjnym, np. korytarze. Oprócz oświetlenia ogólnego przyda się także bezolśnieniowe oświetlenie bezpośrednie skierowane na blat recepcyjny.

Główne wymagania oświetleniowe dla przestrzeni recepcyjnej to:

– odpowiednie oznaczenie wejść i wyjść przy użyciu światła, a także opraw z piktogramami i znaków świetlnych,

– zapewnienie w obszarze wejściowym poziomu natężenia oświetlenia pośredniego między przestrzenią zewnętrzną, a oświetlonym wnętrzem, dla stopniowej adaptacji wzroku.

Sale konferencyjne to w firmach miejsca służbowych spotkań pracowników, przy czym tematy tych zgromadzeń, czas trwania, liczba i rodzaj uczestników mogą być bardzo różne. Aranżacja i wyposażenie takich sal, w tym także oświetlenie powinny zapewniać możliwość koncentracji na temacie spotkania, percepcji treści wyświetlanych na ekranie, w tym także czytania oraz komunikacji z innymi uczestnikami spotkania.

Nieco odmienne wymagania spełniać musi oświetlenie sal konferencyjnych dla kierownictwa firm, a inne pomieszczeń roboczych spotkań pracowników.

Spotkania zarządów lub kierownictwa odbywają się w salach wyposażonych na ogół w jeden centralny stół, przy którym może jednocześnie zasiąść duża liczba uczestników. Oświetlenie musi zapewniać jednocześnie komfort i efektywność pracy wzrokowej. Mogą to zapewnić np. oprawy oświetlenia pośredniego wmontowane w sufit podwieszany, dostarczające miękkiego, rozproszonego światła. Atmosferę przestrzeni wnętrza ocieplą też dekoracyjne oprawy ścienne.

Sale spotkań roboczych dla personelu firm mogą służyć do służbowych mitingów lub spotkań nieformalnych. Niekiedy mogą tam być także prowadzone spotkania z niektórymi klientami. Nie są to na ogół pomieszczenia zbyt rozległe. Najczęściej stosuje się w nich jeden rodzaj oświetlenia. Najlepiej, aby było to oświetlenie pośrednie, bezpośrednio-pośrednie lub rozproszone.

Góra
Komentarze
ns22500 [2019.11.28 - 22:47]
pols...pl
ns22500 [2019.11.28 - 22:47]
Oświetlenie przestrzeni biurowej jest dość ważne. ww...pl
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium