28 sie 2018 / /

LiFi – najczęściej zadawane pytania

Co to jest i jak działa LiFi?

LiFi to szybki, dwukierunkowy sposób transmisji danych za pośrednictwem światła widzialnego. Taka transmisja może być realizowana w sieciach tworzonych przez systemy oświetlenia sztucznego składające się z wielu źródeł światła LED.

Dzięki zasilaniu prądem elektrycznym źródła światła LED emitują strumień światła (strumień fotonów). Lampy LED są urządzeniami półprzewodnikowymi, co oznacza, że jasność emitowanego przez nie światła może być zmieniana, nawet z bardzo dużą prędkością. Takie modulowania natężenia światła w różnym tempie umożliwia przesyłanie danych. Następnie modulowany sygnał świetlny z zakodowanymi danymi może być odebrany przez detektor, który zinterpretuje zmiany natężenia światła i odkoduje przesłane dane.

Technologia Li-Fi

Tak szybka modulacja intensywności  światła nie jest widoczna dla ludzkiego oka. Tego rodzaju komunikacja jest tak samo płynna jak inne systemy radiowe i pozwala użytkownikowi na podłączenie się do systemu w miejscach, w których znajdują się oprawy oświetleniowe podłączone do systemu LiFi. Dzięki technice LiFi dane mogą być przesyłane ze źródła światła LED i z powrotem z bardzo dużą prędkością.

Czy LiFi może działać w pomieszczeniach jasno oświetlonych światłem słonecznym?

LiFi może działać także w świetle dziennym, a nawet w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia, ponieważ nawet w takim środowisku światło modulowane może być skutecznie wykrywane. LiFi działa dzięki wykrywaniu szybkich zmian natężenia oświetlenia, a nie detekcji jego bezwzględnych wartości lub powolnych zmian spowodowanych naturalnymi zmianami w świetle dziennym lub słonecznym. Technologia LiFi moduluje światło z bardzo dużą prędkością, a dzienne światło słoneczne jest światłem o stałym natężeniu i dlatego może być z powodzeniem odfiltrowane w odbiorniku.

Czy LiFi działa po wyłączeniu oświetlenia?

Jeśli zasilanie oświetlenie zostanie całkowicie wyłączone lub zaniknie to również LiFi przestanie działać. Jednak technologia LiFi może automatycznie przyciemniać oświetlenie w taki sposób, aby było ono względnie ciemne dla ludzkiego wzroku, ale dane były nadal transmitowane.

Obecnie technologia umożliwia komunikację już na poziomie natężenia oświetlenia 60 lx, gdy np. wiele norm wymaga 400 lx do czytania. Istnieją także inne możliwości wykorzystania niewidocznych części widma światła, takich jak podczerwień, która jest obecnie stosowana do przesyłania informacji zwrotnych do źródeł światła.

Czy LiFi będzie działać w mojej kieszeni?

Z łączności LiFi nie będzie mogło skorzystać urządzenie do którego nie dociera światło emitowane przez lampy włączone w system LiFi, np. urządzenie znajdujące się w nieprzezroczystej kieszeni ubrania.

LiFi jest technologią uzupełniającą, która może działać łącznie z innymi technologiami łączności bezprzewodowej, takimi jak Wi-Fi. Jeśli moc sygnału świetlnego dla urządzenia obsługującego LiFi spadnie poniżej progu wymaganego przez odbiornik, nie będzie on odbierał danych. W takim przypadku dane będą mogły być dostarczane przez systemy radiowe lub komórkowe sieci łączności, o ile będą one dostępne. Jednak w chwili gdy urządzenie  ponownie znajdzie się w zasięgu działającego systemu oświetleniowego LiFi, urządzenie wznowi łączność z wysoką prędkością, wykorzystując światło jako dodatkowy nośnik komunikacyjny.

Technologia Li-Fi

Czy modulowany sygnał świetlny LiFi jest widoczny dla człowieka?

Światło LED używane do transmisji sygnałów LiFi jest modulowane z tak wysoką częstotliwością, że ludzkie oko nie jest w stanie dostrzec tej modulacji lub jakiegokolwiek migotania. Jest to podobne do stanu, gdy nasze oczy nie odróżniają poszczególnych klatek filmu i nie zauważają przerw między nimi. Podobnie jak płynny ruch na ekranie filmowym, także strumień świetlny oprawy oświetleniowej LiFi widzimy jako stały i ciągły mimo, że w rzeczywistości zawiera on składową modulowaną z wysoką częstotliwością. Dla porównania najniższa częstotliwość modulacji światła LiFi to 1 MHz, co jest 10 000 razy więcej niż częstotliwość odświeżania naszych ekranów komputerowych.

Dlaczego LiFi jest bezpieczniejsze niż inne technologie łączności bezprzewodowej?

LiFi jest znacznie bezpieczniejsze niż inne technologie bezprzewodowe ponieważ zakres działania sygnału świetlnego przekazującego dane jest ściśle ograniczony do określonej, oświetlanej przestrzeni. Można stworzyć fizyczne bariery budowlane lub po prostu zamknąć drzwi i żaluzje, aby obszar działania takich sygnałów został ograniczony i zabezpieczony. Możliwe jest stworzenie skutecznych barier, aby dane przekazywane za pomocą sygnałów świetlnych LiFi nie wpadły w niepowołane ręce. Dodatkowo, istniejące protokoły stosowane do szyfrowania i uwierzytelniania w dotychczasowych technologiach mogą być wykorzystywane także w łączności LiFi w celu zapewnienia jeszcze bezpieczniejszych systemów bezprzewodowego przekazu danych.

Technologia Li-Fi

Jakie są koszty LiFi?

Obecnie prowadzone są prace nad miniaturyzacją urządzeń do technologii LiFi. Ostatecznym celem jest implementacja LiFi w każdym urządzeniu mobilnym. Oznacza to, że w praktyce z technologii LiFi będziemy korzystać po jej integracji z mobilnymi telefonami, tabletami i laptopami. Docelowo konsument nie odczuje żadnych kosztów związanych z zastosowaniem technologii LiFi lub będą one minimalne, ponieważ celem jest wbudowanie jej w każde bezprzewodowe urządzenie mobilne.

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium