8 lis 2017 / /

Trwa intensywna transformacja oświetlenia drogowego w Polsce

Dwa ostatnie dziesięciolecia ubiegłego wieku były dla polskich gmin okresem intensywnej modernizacji oświetlenia drogowego. Rok 2017 przynosi zdecydowany odwrót od inwestycji oświetlenia drogowego opartych na tradycyjnych lampach wyładowczych i całkowity zwrot w kierunku oświetlenia LED, coraz częściej współpracującego z inteligentnymi systemami sterowania.

Żegnamy lampy wyładowcze, witamy technikę LED

W ostatnich dekadach XX w. stare instalacje z lampami rtęciowymi były zastępowane oprawami wyposażonymi w najbardziej wówczas efektywne wysokoprężne lampy sodowe. Rewolucja oświetlenia sodowego na tyle obniżyła zużycie energii elektrycznej, że światło przestało być nagminnie wyłączane dla oszczędności, jednak rachunki za za oświetlenie ulic i terenów miejskich nadal stanowiły bardzo znaczącą pozycję w budżetach gminnych.

Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej w 2017 r. nastąpią kolejne zmiany polegające na zakończeniu trzeciego etapu wprowadzania  wymagań dotyczących oświetlenia ulicznego. Dlatego obecnie władze samorządowe stoją w obliczu poważnego problemu, ponieważ wiele zainstalowanych na ich terenie opraw oświetlenia ulicznego powinno być w 2017 r. wycofane z użytku.
 

Trwa intensywna transformacja oświetlenia drogowego w Polsce

Unia Europejska dąży do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń atmosfery powstających podczas spalania paliw stałych w procesie produkcji energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych. Służy temu wiele wydanych dyrektyw i rozporządzeń wycofujących z użytku energochłonny sprzęt oświetleniowy, także ten używany w oświetleniu drogowym.

W 2012 r. zakończył się etap zmian polegający na zakazie wprowadzania na rynek europejski świetlówek typu T10 i T12 oraz wysokoprężnych lamp sodowych o najniższej skuteczności typu standardowego, wtykowych i przystosowanych do pracy ze statecznikami lamp rtęciowych. Podobnie z końcem 2015 r. wyeliminowano z rynku europejskiego wszystkie wysokoprężne lampy rtęciowe oraz wysokoprężne lampy metalohalogenkowe nie spełniające kryteriów funkcjonalnych określonych rozporządzeniem. Wycofanie w 2012 r. wysokoprężnych lamp sodowych o niższej wydajności spowodowało zalecenie, aby wszelkie bieżące konserwacje sodowych instalacji oświetlenia drogowego były wykonywane wyłącznie z wykorzystaniem lamp o wysokiej skuteczności świetlnej. Z kolei całkowite wycofanie z rynku lamp rtęciowych, które nastąpiło w 2015 r., wymusiło przeprowadzanie modernizacji oświetlenia, która mogła być zrealizowana tylko przy użyciu opraw do wydajnych lamp sodowych lub opraw LED.

Trwa intensywna transformacja oświetlenia drogowego w Polsce


 13 kwietnia 2017 r. zakończył się 3 etap określony w  rozporządzeniu Komisji (WE) nr 245/2009, zmienionym przez rozporządzenie nr 347/2010, które ustala wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów oświetleniowych przeznaczonych dla sektora instytucjonalnego, w tym do oświetlenia ulicznego. Powoduje to m.in.:

  • dopuszczenie do wprowadzania na rynek UE wysokoprężnych lamp metalohalogenkowych jedynie o ściśle określonych, wysokich wartościach skuteczności świetlnej,  współczynnika zachowania strumienia świetlnego i współczynnika trwałości,
  • bardzo znaczne podwyższenie wymogów sprawności energetycznej dla stateczników elektromagnetycznych do wysokoprężnych lamp wyładowczych wysokiej intensywności,
  • wymóg konstrukcyjny dla opraw z wysokoprężnymi lampami wyładowczymi dotyczący wyposażenia ich w takie właśnie stateczniki.

 
Coraz częściej powoduje to. Że oprawy uliczne z tradycyjnymi lampami wysokoprężnymi – sodowymi i metalohalogenkowymi, nawet tymi o wysokiej efektywności energetycznej oraz statecznikami elektromagnetycznymi zaczynają znikać z ofert producentów. Dlatego wiele polskich gmin rozpoczęło już inwestowanie w nowoczesne i efektywne energetycznie oświetlenie wykorzystujące technikę LED, a proces ten w najbliższym czasie będzie musiał być jeszcze bardziej zintensyfikowany.

Inteligentne oświetlenie wkracza na polskie ulice

W raporcie „Inteligentne oświetlenie uliczne – globalne czynniki rynkowe, możliwości, trendy i prognozy 2016-2020” przygotowanym przez firmę analityczną Research and Markets, Polska została wymieniona w grupie rynków rozwojowych dla tego rodzaju oświetlenia, ze względu na rosnącą liczbę inteligentnych projektów miejskich.

Trwa intensywna transformacja oświetlenia drogowego w Polsce

Na świecie rynek inteligentnego oświetlenia ulicznego rozwija się dynamicznie. Obecnie w wielu krajach tradycyjne oświetlenie uliczne jest wymieniane na inteligentne oświetlenie LED. Na całym świecie zainstalowane jest obecnie około 281,4 mln opraw oświetlenia ulicznego i przewiduje się, że liczba ta wzrośnie do 338,9 mln w 2025 r. Tradycyjne wysokoprężne lampy wyładowcze zużywają jednak dużo energii elektrycznej i wytwarzają dużo ciepła. Zatem, wraz ze wzrostem świadomości i globalną potrzebą zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, państwa rozpoczęły modernizacje oświetlenia ulicznego wykorzystując inteligentne oprawy oświetleniowe LED. Technika ta pozwala na załączanie i wyłączanie punktów oświetlenie ulicznego za pośrednictwem inteligentnych układów.

Analitycy przewidują, że dla rynku inteligentnego oświetlenia ulicznego LED wartość skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR) w okresie 2016-2020 wyniesie 40,3%. Największym rynkiem dla inteligentnego oświetlenia ulicznego jest Europa, a następnie Ameryka. Obecnie krajami wiodącymi we wdrażaniu inteligentnych rozwiązań oświetlenia ulic są Niemcy, Wielka Brytania i USA. Do rynków rozwojowych dla tego rodzaju oświetlenia zaliczone zostały Indie i Chiny, ale także Polska, ze względu na rosnącą liczbę inteligentnych projektów miejskich

 

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium

mar
20
AMPER 2018
Targi AMPER zaliczają się do najważniejszych imprez targowych w branży elektrotechnicznej i elektronicznej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.