8 lis 2017 / /

Trwa intensywna transformacja oświetlenia drogowego w Polsce

Dwa ostatnie dziesięciolecia ubiegłego wieku były dla polskich gmin okresem intensywnej modernizacji oświetlenia drogowego. Rok 2017 przynosi zdecydowany odwrót od inwestycji oświetlenia drogowego opartych na tradycyjnych lampach wyładowczych i całkowity zwrot w kierunku oświetlenia LED, coraz częściej współpracującego z inteligentnymi systemami sterowania.

Żegnamy lampy wyładowcze, witamy technikę LED

W ostatnich dekadach XX w. stare instalacje z lampami rtęciowymi były zastępowane oprawami wyposażonymi w najbardziej wówczas efektywne wysokoprężne lampy sodowe. Rewolucja oświetlenia sodowego na tyle obniżyła zużycie energii elektrycznej, że światło przestało być nagminnie wyłączane dla oszczędności, jednak rachunki za za oświetlenie ulic i terenów miejskich nadal stanowiły bardzo znaczącą pozycję w budżetach gminnych.

Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej w 2017 r. nastąpią kolejne zmiany polegające na zakończeniu trzeciego etapu wprowadzania  wymagań dotyczących oświetlenia ulicznego. Dlatego obecnie władze samorządowe stoją w obliczu poważnego problemu, ponieważ wiele zainstalowanych na ich terenie opraw oświetlenia ulicznego powinno być w 2017 r. wycofane z użytku.
 

Trwa intensywna transformacja oświetlenia drogowego w Polsce

Unia Europejska dąży do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń atmosfery powstających podczas spalania paliw stałych w procesie produkcji energii elektrycznej w elektrowniach konwencjonalnych. Służy temu wiele wydanych dyrektyw i rozporządzeń wycofujących z użytku energochłonny sprzęt oświetleniowy, także ten używany w oświetleniu drogowym.

W 2012 r. zakończył się etap zmian polegający na zakazie wprowadzania na rynek europejski świetlówek typu T10 i T12 oraz wysokoprężnych lamp sodowych o najniższej skuteczności typu standardowego, wtykowych i przystosowanych do pracy ze statecznikami lamp rtęciowych. Podobnie z końcem 2015 r. wyeliminowano z rynku europejskiego wszystkie wysokoprężne lampy rtęciowe oraz wysokoprężne lampy metalohalogenkowe nie spełniające kryteriów funkcjonalnych określonych rozporządzeniem. Wycofanie w 2012 r. wysokoprężnych lamp sodowych o niższej wydajności spowodowało zalecenie, aby wszelkie bieżące konserwacje sodowych instalacji oświetlenia drogowego były wykonywane wyłącznie z wykorzystaniem lamp o wysokiej skuteczności świetlnej. Z kolei całkowite wycofanie z rynku lamp rtęciowych, które nastąpiło w 2015 r., wymusiło przeprowadzanie modernizacji oświetlenia, która mogła być zrealizowana tylko przy użyciu opraw do wydajnych lamp sodowych lub opraw LED.

Trwa intensywna transformacja oświetlenia drogowego w Polsce


 13 kwietnia 2017 r. zakończył się 3 etap określony w  rozporządzeniu Komisji (WE) nr 245/2009, zmienionym przez rozporządzenie nr 347/2010, które ustala wymogi dotyczące ekoprojektu dla produktów oświetleniowych przeznaczonych dla sektora instytucjonalnego, w tym do oświetlenia ulicznego. Powoduje to m.in.:

  • dopuszczenie do wprowadzania na rynek UE wysokoprężnych lamp metalohalogenkowych jedynie o ściśle określonych, wysokich wartościach skuteczności świetlnej,  współczynnika zachowania strumienia świetlnego i współczynnika trwałości,
  • bardzo znaczne podwyższenie wymogów sprawności energetycznej dla stateczników elektromagnetycznych do wysokoprężnych lamp wyładowczych wysokiej intensywności,
  • wymóg konstrukcyjny dla opraw z wysokoprężnymi lampami wyładowczymi dotyczący wyposażenia ich w takie właśnie stateczniki.

 
Coraz częściej powoduje to. Że oprawy uliczne z tradycyjnymi lampami wysokoprężnymi – sodowymi i metalohalogenkowymi, nawet tymi o wysokiej efektywności energetycznej oraz statecznikami elektromagnetycznymi zaczynają znikać z ofert producentów. Dlatego wiele polskich gmin rozpoczęło już inwestowanie w nowoczesne i efektywne energetycznie oświetlenie wykorzystujące technikę LED, a proces ten w najbliższym czasie będzie musiał być jeszcze bardziej zintensyfikowany.

Inteligentne oświetlenie wkracza na polskie ulice

W raporcie „Inteligentne oświetlenie uliczne – globalne czynniki rynkowe, możliwości, trendy i prognozy 2016-2020” przygotowanym przez firmę analityczną Research and Markets, Polska została wymieniona w grupie rynków rozwojowych dla tego rodzaju oświetlenia, ze względu na rosnącą liczbę inteligentnych projektów miejskich.

Trwa intensywna transformacja oświetlenia drogowego w Polsce

Na świecie rynek inteligentnego oświetlenia ulicznego rozwija się dynamicznie. Obecnie w wielu krajach tradycyjne oświetlenie uliczne jest wymieniane na inteligentne oświetlenie LED. Na całym świecie zainstalowane jest obecnie około 281,4 mln opraw oświetlenia ulicznego i przewiduje się, że liczba ta wzrośnie do 338,9 mln w 2025 r. Tradycyjne wysokoprężne lampy wyładowcze zużywają jednak dużo energii elektrycznej i wytwarzają dużo ciepła. Zatem, wraz ze wzrostem świadomości i globalną potrzebą zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, państwa rozpoczęły modernizacje oświetlenia ulicznego wykorzystując inteligentne oprawy oświetleniowe LED. Technika ta pozwala na załączanie i wyłączanie punktów oświetlenie ulicznego za pośrednictwem inteligentnych układów.

Analitycy przewidują, że dla rynku inteligentnego oświetlenia ulicznego LED wartość skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR) w okresie 2016-2020 wyniesie 40,3%. Największym rynkiem dla inteligentnego oświetlenia ulicznego jest Europa, a następnie Ameryka. Obecnie krajami wiodącymi we wdrażaniu inteligentnych rozwiązań oświetlenia ulic są Niemcy, Wielka Brytania i USA. Do rynków rozwojowych dla tego rodzaju oświetlenia zaliczone zostały Indie i Chiny, ale także Polska, ze względu na rosnącą liczbę inteligentnych projektów miejskich

 

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium