2 lut 2018 / Andrzej Wojtkowski /

Konica Minolta Sensing w służbie oświetlenia drogowego

Bez zastanowienia możemy stwierdzić, że wszyscy korzystamy z oświetlenia ulicznego codziennie.

Oczywiście są to bardzo wczesne pory dnia lub późny wieczór czy noc, kiedy korzystamy z oświetlonej drogi. Niezależnie od tego jak się przemieszczamy czy samochodem czy pieszo, to mamy do czynienia z oświetleniem.

Stacjonarne oświetlenie drogi zależy od jej  przeznaczenia. Na podstawie rodzaju użytkowników i ich prędkości w ruchu określa się klasę drogi, która uzależnia następnie klasę oświetlenia.

Oprócz tych podstawowych kryteriów, które są wymienione powyżej, uwzględnia się również: natężenie ruchu, trudności ruchu, konstrukcji drogi, warunki widzenia użytkowników czy zaparkowane pojazdy.

Konica Minolta Sensing w służbie oświetlenia drogowego

W Polsce projektuje się oświetlenie drogowe zakładając suchą nawierzchnię
z uwzględnieniem luminancji lub horyzontalnego natężenia oświetlenia.

Od razu narzuca się nam pytanie: co jest najważniejsze przy projektowaniu i podczas użytkowania w oświetleniu ulicznym?

Wszyscy odpowiemy, że poprawia komfort podróżowania w nocy. Tak jest na pewno, ale podstawowym zadaniem oświetlenia dla ruchu samochodowego jest zapewnienie widoczności przeszkód, które zagrażają bezpieczeństwu.

Na tej podstawie została określona bezpieczna droga hamowania, przeszkoda krytyczna i ważny dla nas aspekt – poziom widoczności, który zależy od luminancji przeszkody i jezdni. Właśnie dlatego, projektanci, wykonawcy i zarządcy dróg dążą
do uzyskania największej luminancji jezdni przy najmniejszej zainstalowanej mocy.

Powyższe aspekty dotyczą drogi, po której przemieszczają się samochody, a przecież oświetlenie służy również w strefach ulic handlowych, na przejściach czy w strefach oczekiwania. W takich sytuacjach ważne jest zapewnienie widoczności twarzy poruszających się osób.

Jeżeli natomiast rozważamy oświetlenie przeznaczone tylko do ruchu pieszych
to wykonując projekt należy uwzględnić możliwość orientacji w przestrzeni, odczytanie numeracji domów czy lokalizację ważnych instalacji w ciągu ulicy.

W tym celu zostały wprowadzone klasy oświetlenia. Występują trzy klasy podstawowe: ME/MEW, CE i S i dwie dodatkowe: ES i EV. Norma PN-EN 13201 dokładnie opisuje kryterium doboru oświetlenia. Pierwsza klasa – ME jest wykorzystywana do ruchu motorowego powyżej 30km/h. Natomiast MEW jest przeznaczone dla nawierzchni, które przez większą część roku są mokre
i wilgotne w nocy. Oświetlenie w klasie CE jest przeznaczona dla ruchu motorowego dla prędkości poniżej 30km/h. Czyli tam gdzie występują osiedla, ulice handlowe
i strefy konfliktowe. Klasa S jest dedykowana dla ruchu pieszych, rowerzystów i tam, gdzie występują parkingi.

Klasa ES jest przeznaczona dla dróg, w których stosuję się klasę S i dodatkowo potrzebna jest identyfikacja osób. Natomiast klasa EV jest wykorzystywana, tam gdzie stosuje się klasę CE i jest potrzebna identyfikacja obiektów i infrastruktury w obrębie ulicy.

Kolejną ważną sytuacją drogową są tunele. W zależności od długości rozróżnia się ich 3 rodzaje. Oprócz tego w samym tunelu rozróżnia się 5 stref. Dla każdej ze stref istotne jest dobranie odpowiedniej luminancji i widoczności. Tutaj ważna jest adaptacja
do otoczenia i dlatego należy stosować wyższe poziomy luminancji w porównaniu
z drogą otwartą.

Powyższe rozważania ukazują, jak istotną rolę spełnia oświetlenie.

Konica Minolta Sensing w służbie oświetlenia drogowego

W celu zapewnienia oczekiwań użytkowników i zagwarantowania odpowiedniego doświetlenia miejsc poprzez właściwe poziomy luminancji i natężenia, potrzebne jest miarodajne określenie stanu opraw drogowych.

Dzięki temu będziemy wiedzieć, jak często należy konserwować oświetlenie, w jaki sposób i jakie prace trzeba wykonywać, aby zapewnić odpowiednie standardy oświetlenia.

Z pomocą przychodzą nam urządzenia Konica Minolta do pomiaru luminancji, natężenia czy współczynników oddawania barw.

To właśnie dzięki nim możemy śmiało wykonywać pomiary stanu oświetlenia drogowego.

Przechodząc do praktycznej części omówimy pokrótce jak należy sprawdzać oświetlenie drogowe. Do podstawowych pomiarów należą natężenie oświetlenia
i luminancja nawierzchni. Na podstawie właśnie tych parametrów można jednoznacznie określić czy oświetlenie jest prawidłowe.

Przed przystąpieniem do właściwych pomiarów należy wstępnie sprawdzić czy latarnie są już ustabilizowane. Dlatego należy wykonywać tego typu pomiary po conajmniej 100 godzinach świecenia od oddania inwestycji.

Oczywiście pomiary wykonujemy w nocy i najlepiej wybierać te bezksiężycowe, ciepłe i bez deszczu.

Do pomiaru luminancji musimy zadbać o to, żeby jezdnia była sucha, czysta
i o jednakowej nawierzchni. Nawet plamy oleju mogą być niedostrzegalne z dużych odległości, a mają wpływ na wartość luminancji.

Badany odcinek drogi musi być wolny od wpływu zewnętrznego światła, którego źródłem są przede wszystkim reklamy. Należy zapewnić, żeby niepożądane światło bezpośrednie i odbite nie miały wpływu na pomiary oświetlenia drogowego.

Kolejnym aspektem jest eliminacja cieni. To właśnie drzewa i budynki mogą je powodować.

Warunki klimatyczne takie jak: wiatr i jego siła, wilgotność, temperatura i przejrzystość są ogromnie istotne. Silny wiatr może powodować kołysanie opraw, a duża wilgotność wpływa na urządzenie pomiarowe i jakość pomiarów.

Pomiary luminancji należy wykonywać punktowo. Najwygodniej, aby siatka punktów pomiarowych odpowiadała punktom z obliczeń w projekcie. Takie podejście pozwala na jednoczesną możliwość sprawdzenia zgodności pomiarów z obliczeniami. Punktowe pomiary wykonujemy wzdłuż rozważanej nawierzchni tak, że pierwsza oprawa znajduje się w odległości 60m od miejsca ustawienia urządzenia pomiarowego. Punkty pomiarowe muszą znajdować się w równych odstępach. Pierwszy i ostatni rząd punktów położonych poprzecznie do kierunku obserwacji jest położony w połowie odstępu wzdłużnego punktów obliczeniowych. Na przykład, tam gdzie odległość między oprawami nie przekracza 30m – trzeba rozmieścić 10 poprzecznych rzędów. Jeżeli oprawy są w większych odległościach niż 30m to należy dobrać taką liczbę rzędów, aby odległość między nimi nie przekraczała 3m.

W pomiarach luminancji wysokość miernika powinna wynosić 1,5m nad powierzchnią ulicy i urządzenie powinno być umieszczone w środku każdego pasa ruchu. Do tego świetnie nadaje się miernik Konica Minolta LS-160. Jest lekki i przenośny o łatwej
i intuicyjnej obsłudze.

Opracowany przez nas przyrząd jest sprzedawany od niemal 30 lat na całym świecie. W zeszłym roku wprowadziliśmy jego unowocześnioną wersję. Model LS-160 posiada w zestawie program i jest zasilany poprzez baterie, ale również można wyposażyć go w zasilacz sieciowy do pracy na przykład
w połączeniu z agregatem. Standardowo cały zestaw jest wyposażony w mocną walizkę, która świetnie sprawdza się właśnie podczas pomiarów terenowych.

Drugim ważnym parametrem zalecanym przez normę jest natężenie oświetlenia. Tak jak w przypadku luminancji dobrze, żeby te pomiary były wykonywane zgodnie z siatką obliczeniową. Głowica luksomierza w trakcie pomiarów powinna być umieszczona poziomo i bezpośrednio na drodze. Jeśli
z powodu jakości drogi jest to niemożliwe to należy zadbać, aby głowica nie była wyżej usytuowana niż 200mm. Istotne jest, aby luksomierz był tak skonstruowany, żeby podczas pomiarów nie powodować cieni.

Do takich pomiarów proponujemy miernik Konica Minolta T-10A, który jest połączony przewodem o długości 1m pomiędzy głowicą a korpusem urządzenia. Dzięki temu możemy wygodnie umieścić głowicę na wózku i nie powodować cienia podczas pomiarów.

Drodzy Czytelnicy, w artykule przedstawiliśmy, jak ważne jest odpowiednie oświetlenie drogowe. Znając dokładnie przeznaczenie ulicy, możemy dobrać odpowiednie oświetlenie tak, żeby spełniało swoje zadanie w ramach zagospodarowania przestrzennego. Po oddaniu inwestycji ulica ma przecież funkcjonować na bardzo długie lata. W celu zapewnienia poprawności infrastruktury oświetleniowej potrzebne jest miarodajne regularne sprawdzanie stanu oświetlenia. Pozwola to zarządcom dróg dostarczyć informacji, kiedy wykonać konserwację, czy modernizację i pozwala uniknąć niebezpieczeństwa i związanych z tym niepożądanych kar finansowych.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani odpowiednimi urządzeniami do pomiaru stanu oświetlenia ulicznego, to zapraszamy do naszego oddziału we Wrocławiu. Również zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez e’mail. Chętnie doradzimy i wspomożemy przy tego typu pomiarach.

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium