31 sie 2017 / TM Technologie /

Rodzina opraw oświetleniowych ONTEC R

Oświetlenie awaryjne jest kluczowym elementem zapewniającym bezpieczne opuszczenie budynku w momencie wystąpienia zagrożenia. Zgodnie z normą PN-EN 1838:2005 „Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne”, podstawowym przeznaczeniem oświetlenia awaryjnego jest praca z własnego źródła zasilania, która zapewnia odpowiednie natężenie światła w przestrzeniach otwartych i drogach ewakuacyjnych. Oświetlenie ww. miejsc nie jest jednak wystarczające dla opuszczenia obiektu przez osoby w nim przebywające. Niezbędnym jest także stosowanie znaków wskazujących najkrótszą drogę ewakuacji do wyznaczonego miejsca bezpieczeństwa. Należy mieć na uwadze, iż znaki ewakuacyjne powinny być widoczne i  umieszczane w każdym miejscu, w którym może pojawić się wątpliwość co do kierunku ewakuacji. Ponadto, zgodnie z literą normy PN-ISO 7010:2006 „Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa – Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej”, znaki bezpieczeństwa mają za zadanie zapobiegać wypadkom, zapewniać ochronę przeciwpożarową oraz informować o zagrożeniu zdrowia i ewakuacji w sytuacji zagrożenia.

Ze względu na sposób oświetlania znaków bezpieczeństwa, można dokonać podziału na „piktogramy” oświetlane światłem zewnętrznym lub wewnętrznym. Podstawowym parametrem mającym wpływ na różnice wynikające ze sposobu oświetlania będzie współczynnik wysokości znaku do odległości z której będzie on widoczny i rozpoznawalny. Dlatego też dla znaków oświetlanych zewnętrznie odległość ta nie może przekraczać 100-krotności wysokości wymiaru pionowego „piktogramu”. Innymi słowy, w przypadku dużych odległości koniecznym jest zastosowanie odpowiednio większego znaku lub odpowiednio częstszego ich umieszczania w sytuacji, gdy rozmiar znaku jest niewielki. Istotną zaletą znaków oświetlanych wewnętrznie jest to, że stosunek odległości do wymiaru pionowego wzrasta dwukrotnie, co bezpośrednio przekłada się na sposób stosowania takich znaków.

Przytoczone walory w znaczący sposób przyczyniły się do rozszerzenia rodziny opraw ONTEC R o wersję E przeznaczoną do oświetlania znaków wyznaczających drogę ewakuacji oraz miejsc urządzeń gaśniczych, charakteryzującą się wysokim współczynnikiem luminancji sięgającym 500 cd/m2.  Zastosowanie wyspecjalizowanej technologii w procesie produkcji wyrobu pozwala uzyskać wysoką sprawność przy stosunkowo niewielkich rozmiarach, co przekłada się na widoczność znaku
o wymiarach 100x100 z dużej odległości sięgającej nawet 20 m. Dodatkowo, zastosowanie diody LED o bardzo dobrych parametrach umożliwia uzyskanie równomiernego podświetlenia całego znaku bezpieczeństwa. W zależności od potrzeb i specyfikacji obiektu, oprawy cechuje ten sam sposób montażu, który nie wymaga wyspecjalizowanego sprzętu, a przy zastosowaniu opcjonalnej ramki umożliwia podtynkowe zamontowanie opraw. Warto podkreślić, iż produkt w wersji E zachowuje wszystkie atuty, jakie posiadają pozostałe typy opraw z rodziny ONTEC R, jedyna różnica odnosi się do sposobu zastosowania urządzenia. Opisane rozwiązanie jest kolejnym krokiem w rozwoju TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. w produkcji wysokiej jakości urządzeń spełniających najwyższe międzynarodowe standardy, które w sposób bezpośredni  wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa obiektu i jego użytkowników.

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium