4 lut 2016 / Lux Magazyn /

Normy dotyczące projektowania oświetlenia drogowego

Funkcje oświetlenia drogowego

Oświetlenie drogowe jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu i bezpieczeństwo publiczne na obszarach zurbanizowanych. Wiele badań wskazuje na to, że właściwe oświetlenie drogowe zmniejsza liczbę wypadków w porze nocnej o 30 do 45 proc.

Oświetlenie drogowe

Oświetlenie miejskie powinno zapewnić:

– bezpieczeństwo, płynność, szybkość i wygodę ruchu pojazdów,

– bezpieczeństwo ruchu pieszego, zarówno na chodnikach jak i na przejściach drogowych,

– poczucie bezpieczeństwa, zmniejszenia ryzyka wandalizmu i przestępstw kryminalnych,

– minimalizację i racjonalizację zużycia energii elektrycznej,

– miłą atmosferę i komfort widzenia wywołujące przyjemność przebywania w miejscach publicznych,

– kreowanie tożsamości i odrębnego wizerunku miast.

 

Projekt oświetlenia drogowego powinno zapewnić:

– wysoki poziom luminancji i jej równomierności przy jak najniższym poziomie olśnienia,

– dobre prowadzenie wzrokowe na drodze,

– oszczędność energii elektrycznej przy uzyskaniu maksymalnych efektów oświetleniowych,

– niskie nakłady inwestycyjne oraz łatwość i niskie koszty konserwacji,

– wysoką trwałość instalacji oświetleniowej,

– ochronę wyglądu nocnego nieba przez ograniczenie emisji światła w górną półprzestrzeń.

Normy dotyczące oświetlenia drogowego

Do roku 2007 w zakresie projektowania oświetlenia drogowego obowiązywała norma PN-76/E-02032 zawierająca wymagania opracowane jeszcze na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. W wyniku procesów integrujących Polskę z Unią Europejską i obowiązku wprowadzanie do zbioru norm krajowych zatwierdzonych norm europejskich, w  2005 roku Polski Komitet Normalizacyjny wprowadził, na zasadzie uznania, nową normę europejską EN 13 201 w języku angielskim.

W 2007 roku norma ta została wprowadzona do zbioru Polskich Norm w polskiej wersji językowej pod numerem PN-EN 13 2001: 207, Oświetlenie dróg. Norma w polskiej wersji językowej ma status identyczny jak oryginalne wersje językowe – angielska, niemiecka i francuska.

Obecnie obowiązująca norma składa się z czterech części:
– PKN-CEN/TR 13201-1:2007, Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetlenia
– PN-EN 13201-2:2007, Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe
– PN-EN 13201-3:2007, Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych
– PN-EN 13201-4:2007, Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia

W procesie projektowania oświetlenia ulicznego znaczenia mają trzy pierwsze części normy. Pierwsza część pozwala na ustalenie odpowiedniej sytuacji oświetleniowej i wybór klasy oświetlenia. Druga część normy definiuje wymagania fotometryczne dla poszczególnych klas oświetleniowych, z uwzględnieniem potrzeb użytkowników dróg i aspektów środowiskowych. Trzecia część określa jednolite metody obliczeniowe, oraz określa sposób postepowania przy obliczaniu oświetlenia ulic. Czwarta cześć nie jest związana z projektowaniem, określa natomiast warunki i metody wykonywania pomiarów oświetlenia dróg, sposoby ich prezentacji oraz zalecenia dla stosowania i wyboru przyrządów pomiarowych, pozwalające na ocenę poprawności projektu.

Oświetlenie drogowe

Projektowanie proekologiczne – kierunek na efektywność energetyczną

U podstaw wymagań zawartych w obowiązującej obecnie normie leżało silne dążenie krajów Unii Europejskiej do podwyższenia efektywności energetycznej w ramach wspólnej strategii, której celem jest zapewnienie Europie zrównoważonego rozwoju zasobów energetycznych. W październiku 2006 roku Komisja Europejska przyjęła plan działania na rzecz racjonalizacji zużycie energii, w którym przedstawiono blisko 60 środków wspomagających osiągnięcia do 2020 r. celu, jakim są oszczędności energetyczne wynoszące 20 proc. Plan składa się ze zbioru dyrektyw, programów i środków finansowych, które wyznaczają sposoby dochodzenia do racjonalnego zużycia energii. Na konferencji międzyrządowej w marcu 2007 r. oświetlenie stało się centralnym punktem spotkania. Komisja Europejska przygotowała warunki legislacyjne mające na celu wycofania z rynku najmniej efektywnego oświetlenia drogowego, biurowego i domowego. Postanowienia te zostały przyjęte wraz z wprowadzeniem obowiązku oszczędzania 1 proc. energii rocznie. Przynosi to radykalny wzrost popytu na energooszczędne oświetlenie, także drogowe. Postanowienia Unii Europejskiej zapoczątkowały w Polsce rewolucyjne zmiany w dziedzinie efektywności energetycznej. Jej najważniejszymi elementami są inicjatywy rządowe w zakresie legislacji. Tworzą one podstawy prawne i organizacyjne działań na rzecz lepszego gospodarowania energią w naszym kraju. Pierwszoplanowym zadaniem jest wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 roku oznaczonej numerem 2006/32/WE dotyczącej efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz Dyrektywy 2005/32/WE z dnia 6 lipca 2005 roku ustanawiającej ramy dla wymagań pro-ekologicznej konstrukcji (tzw. eko-projektowania) produktów zużywających energię. Oba dokumenty wprowadzają mechanizmy i system zachęt sprzyjających zainteresowaniu podwyższaniem efektywności energetycznej wśród producentów, projektantów, wykonawców i inwestorów. Ich celem jest także wprowadzenie mechanizmów rynkowych wspierających wzrost efektywności energetycznej w gospodarce.


Fragment artykułu pochodzi z czasopisma oświetleniowego Lux Magazyn. Zamów prenumeratę.

 

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium

mar
20
AMPER 2018
Targi AMPER zaliczają się do najważniejszych imprez targowych w branży elektrotechnicznej i elektronicznej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.