4 lut 2016 / Lux Magazyn /

Normy dotyczące projektowania oświetlenia drogowego

Funkcje oświetlenia drogowego

Oświetlenie drogowe jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu i bezpieczeństwo publiczne na obszarach zurbanizowanych. Wiele badań wskazuje na to, że właściwe oświetlenie drogowe zmniejsza liczbę wypadków w porze nocnej o 30 do 45 proc.

Oświetlenie drogowe

Oświetlenie miejskie powinno zapewnić:

– bezpieczeństwo, płynność, szybkość i wygodę ruchu pojazdów,

– bezpieczeństwo ruchu pieszego, zarówno na chodnikach jak i na przejściach drogowych,

– poczucie bezpieczeństwa, zmniejszenia ryzyka wandalizmu i przestępstw kryminalnych,

– minimalizację i racjonalizację zużycia energii elektrycznej,

– miłą atmosferę i komfort widzenia wywołujące przyjemność przebywania w miejscach publicznych,

– kreowanie tożsamości i odrębnego wizerunku miast.

 

Projekt oświetlenia drogowego powinno zapewnić:

– wysoki poziom luminancji i jej równomierności przy jak najniższym poziomie olśnienia,

– dobre prowadzenie wzrokowe na drodze,

– oszczędność energii elektrycznej przy uzyskaniu maksymalnych efektów oświetleniowych,

– niskie nakłady inwestycyjne oraz łatwość i niskie koszty konserwacji,

– wysoką trwałość instalacji oświetleniowej,

– ochronę wyglądu nocnego nieba przez ograniczenie emisji światła w górną półprzestrzeń.

Normy dotyczące oświetlenia drogowego

Do roku 2007 w zakresie projektowania oświetlenia drogowego obowiązywała norma PN-76/E-02032 zawierająca wymagania opracowane jeszcze na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. W wyniku procesów integrujących Polskę z Unią Europejską i obowiązku wprowadzanie do zbioru norm krajowych zatwierdzonych norm europejskich, w  2005 roku Polski Komitet Normalizacyjny wprowadził, na zasadzie uznania, nową normę europejską EN 13 201 w języku angielskim.

W 2007 roku norma ta została wprowadzona do zbioru Polskich Norm w polskiej wersji językowej pod numerem PN-EN 13 2001: 207, Oświetlenie dróg. Norma w polskiej wersji językowej ma status identyczny jak oryginalne wersje językowe – angielska, niemiecka i francuska.

Obecnie obowiązująca norma składa się z czterech części:
– PKN-CEN/TR 13201-1:2007, Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetlenia
– PN-EN 13201-2:2007, Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe
– PN-EN 13201-3:2007, Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych
– PN-EN 13201-4:2007, Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia

W procesie projektowania oświetlenia ulicznego znaczenia mają trzy pierwsze części normy. Pierwsza część pozwala na ustalenie odpowiedniej sytuacji oświetleniowej i wybór klasy oświetlenia. Druga część normy definiuje wymagania fotometryczne dla poszczególnych klas oświetleniowych, z uwzględnieniem potrzeb użytkowników dróg i aspektów środowiskowych. Trzecia część określa jednolite metody obliczeniowe, oraz określa sposób postepowania przy obliczaniu oświetlenia ulic. Czwarta cześć nie jest związana z projektowaniem, określa natomiast warunki i metody wykonywania pomiarów oświetlenia dróg, sposoby ich prezentacji oraz zalecenia dla stosowania i wyboru przyrządów pomiarowych, pozwalające na ocenę poprawności projektu.

Oświetlenie drogowe

Projektowanie proekologiczne – kierunek na efektywność energetyczną

U podstaw wymagań zawartych w obowiązującej obecnie normie leżało silne dążenie krajów Unii Europejskiej do podwyższenia efektywności energetycznej w ramach wspólnej strategii, której celem jest zapewnienie Europie zrównoważonego rozwoju zasobów energetycznych. W październiku 2006 roku Komisja Europejska przyjęła plan działania na rzecz racjonalizacji zużycie energii, w którym przedstawiono blisko 60 środków wspomagających osiągnięcia do 2020 r. celu, jakim są oszczędności energetyczne wynoszące 20 proc. Plan składa się ze zbioru dyrektyw, programów i środków finansowych, które wyznaczają sposoby dochodzenia do racjonalnego zużycia energii. Na konferencji międzyrządowej w marcu 2007 r. oświetlenie stało się centralnym punktem spotkania. Komisja Europejska przygotowała warunki legislacyjne mające na celu wycofania z rynku najmniej efektywnego oświetlenia drogowego, biurowego i domowego. Postanowienia te zostały przyjęte wraz z wprowadzeniem obowiązku oszczędzania 1 proc. energii rocznie. Przynosi to radykalny wzrost popytu na energooszczędne oświetlenie, także drogowe. Postanowienia Unii Europejskiej zapoczątkowały w Polsce rewolucyjne zmiany w dziedzinie efektywności energetycznej. Jej najważniejszymi elementami są inicjatywy rządowe w zakresie legislacji. Tworzą one podstawy prawne i organizacyjne działań na rzecz lepszego gospodarowania energią w naszym kraju. Pierwszoplanowym zadaniem jest wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 roku oznaczonej numerem 2006/32/WE dotyczącej efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz Dyrektywy 2005/32/WE z dnia 6 lipca 2005 roku ustanawiającej ramy dla wymagań pro-ekologicznej konstrukcji (tzw. eko-projektowania) produktów zużywających energię. Oba dokumenty wprowadzają mechanizmy i system zachęt sprzyjających zainteresowaniu podwyższaniem efektywności energetycznej wśród producentów, projektantów, wykonawców i inwestorów. Ich celem jest także wprowadzenie mechanizmów rynkowych wspierających wzrost efektywności energetycznej w gospodarce.


Fragment artykułu pochodzi z czasopisma oświetleniowego Lux Magazyn. Zamów prenumeratę.

 

Góra
Komentarze
ewka [2018.08.22 - 20:47]
Miasto na pewno powinno dbać o odpowiednie oświetlenie drogowe. ______________________________ re...pl
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium