7 gru 2015 / Lux Magazyn /

Przemysłowe oprawy oświetleniowe

Źródła światła wytwarzające promieniowanie świetlne są tylko jednym z elementów instalacji oświetleniowych. Ważnymi urządzeniami są także oprawy oświetleniowe, w których pracują źródła światła.

W przypadku hal przemysłowych kryteria techniczne dotyczące opraw oświetleniowych można podzielić na wymagania związane z zapewnieniem zasilania i szczelności opraw gwarantujących właściwe warunki pracy źródeł światła oraz wymagania związane z ukształtowaniem wiązki świetlnej właściwym dla poszczególnych zadań  oświetleniowych.

Szczelność opraw oświetleniowych

Ochrona opraw oświetleniowych przed wnikaniem wody i zanieczyszczeń do ich wnętrza określana jest przez tzw. stopień ochrony. Wybór oprawy o wysokim stopniu ochrony (szczelności) jest konieczny dla uzyskania i zachowania jej wysokiej wydajności w trakcie całego okresu eksploatacji, szczególnie w przypadku pracy w trudnych warunkach dużego zapylenia lub wilgotności. Stopień ochrony oprawy określa się dwucyfrowym symbolem (kodem) IP. Pierwsza cyfra oznacza stopień ochrony wnętrza oprawy przed ciałami stałymi w tym pyłem, narzędziami i częściami ciała. Druga cyfra podaje stopień zabezpieczenia przed wnikaniem wody.

Oprawy przemysłowe przeznaczone do pracy w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych – w pomieszczeniach zapylonych lub wilgotnych, powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IP65. Nie oznacza to jednak bezwzględnego wymagania ponieważ w wielu pomieszczeniach przemysłowych panują znacznie lżejsze warunki środowiskowe.

Układy zasilania

Układy zasilania opraw stosowanych do oświetlania pomieszczeń przemysłowych powinny zapewniać skuteczną kompensację mocy biernej. Dlatego oprawy z układami zasilającymi zawierającymi stateczniki magnetyczne powinny być wyposażone w kondensatory kompensacyjne. Stateczniki magnetyczne stosowane są przede wszystkim w oprawach do wysokoprężnych lamp metalohalogenkowych, ale także w oprawach do starszych typów świetlówek T8.

Lepszym rozwiązaniem, zwłaszcza w przypadku świetlówek, są oprawy z elektronicznymi układami stabilizacyjno-zapłonowymi, tzw. statecznikami elektronicznymi, zapewniające bardzo niski współczynnik mocy biernej.

 Oprawy oświetleniowe ze świetlówkami liniowymi

Oprawy świetlówkowe przeznaczone do oświetlania hal przemysłowych stanowią bardzo liczną i rozbudowaną grupę sprzętu. Dzięki wyposażeniu w odpowiednie układy optyczne kształtujące rozsył światła mogą być z powodzeniem stosowane do oświetlania pomieszczeń produkcyjnych o wysokości nawet powyżej 12 m.

Obecnie w nowych instalacjach stosuje się głównie najnowocześniejsze świetlówki typu T5 o średnicy rury wynoszącej 16 mm. Zastąpiły one starsze i mniej wydajne świetlówki typu T8 o średnicy 26 mm.

Jednym z najprostszych typów opraw świetlówkowych do oświetlania hal przemysłowych są oprawy o konstrukcji otwartej z jedną lub dwoma świetlówkami. W wersji pozbawionej odbłyśnika charakteryzują się cało-przestrzennym rozsyłem światła. Wersje wyposażone w prosty odbłyśnik typu rynnowego, z blachy stalowej malowanej na kolor biały, zapewniają szeroki rozsył światła. Rzadziej odbłyśnik wykonany jest z blachy o powierzchni lustrzanej i tak ukształtowany, że zapewnia wąski lub nawet bardzo wąski rozsył światła. Oprawy takie popularnie nazywane są belkami świetlówkowymi. Charakteryzują się stopniem ochrony IP20 i są przeznaczone do oświetlania hal i pomieszczeń przemysłowych o niskim zapyleniu i wilgotności.

W halach i pomieszczeniach o wysokim stopniu zapylenia lub wilgotności stosuje się oprawy do jednej lub dwóch świetlówek z obudową wykonaną z tworzywa sztucznego, zamkniętą kloszem z tworzywa przezroczystego. Popularnie są one nazywane oprawami szczelnymi i charakteryzują się stopniem ochrony co najmniej IP54, a często nawet IP65. W wersjach specjalnych opraw takie posiadają również okablowanie i dodatkowe dławice pozwalające na zasilanie przelotowe, a dzięki temu na łączenie opraw w linie świetlne.

Oprawy oświetleniowe do wysokoprężnych lamp metalohalogenkowych

Do oświetlania hal i pomieszczeń przemysłowych o wysokości powyżej 12 m stosowane są oprawy z wysokoprężnymi lampami halogenkowymi , głównie ze względu na wyższy strumień świetlny. Najczęściej stosowanym rodzajem opraw przemysłowych do lamp metalohalogenkowych są tzw. oprawy typu high-bay. Są to oprawy zwieszane, najczęściej ze źródłem światła umieszczonym pionowo w kloszu o symetrii obrotowej, stanowiącym równocześnie odbłyśnik kształtujący symetryczno-obrotowy rozsył światła. W zależności od kształtu odbłyśnika oprawa tego rodzaju może charakteryzować się szeroką lub wąską wiązką emitowanego światła. Klosze opraw w większości przypadków zamknięte są od dołu szczelną szybą i czasami dodatkową siatką stanowiącą zabezpieczenie mechaniczne. Od góry klosza znajduje się szczelny korpus mieszczący układ zasilania elektrycznego. Oprawy typu high-bay do lamp metalohalogenkowych mogą mieć także inny kształt, np. skrzynkowy. Źródła światła umieszczone są w nich poziomo, a oprawy są na ogół wyposażone w wewnętrzny odbłyśnik o kształcie parabolicznym i jednej osi symetrii.

Naświetlacze o niesymetrycznym rozsyle światła

W przypadku hal przemysłowych, w których podwieszenie opraw do stropu jest niemożliwe bywają stosowane oprawy montowane do ścian pomieszczenia. Są to oprawy typu naświetlacz o mocno niesymetrycznym rozsyle światła uzyskiwanym dzięki poziomemu usytuowaniu źródła światła w specjalnym odbłyśniku o dwóch osiach symetrii.


Fragment artykułu pochodzi z czasopisma oświetleniowego Lux Magazyn. Zamów prenumeratę.

 

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium

mar
20
AMPER 2018
Targi AMPER zaliczają się do najważniejszych imprez targowych w branży elektrotechnicznej i elektronicznej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.