1 lut 2016 / Lux Magazyn /

Oświetlenie inteligentnych miast

Na początku XXI wieku w miastach na całym świecie żyje już ponad 50 proc. ludności, a w połowie stulecia liczba ta przekroczy prawdopodobnie 75 proc. Współczesne miasta muszą stawiać czoła wielu trudnym wyzwaniom. Szybki wzrost liczby ludności, globalna urbanizacja, dążenie do uzyskania własnej tożsamości, rosnący popyt na energię i napięte budżety to problemy niełatwe do rozwiązania. Dlatego coraz większą popularność zyskuje koncepcja Miast Inteligentnych– Smart Cities, wykorzystujących inteligentne systemy wspierające funkcjonowanie miast. Jej elementem jest tworzenie nowoczesnego środowiska miejskiego. Dlatego na całym świecie miasta starają się przeistaczać w przestrzenie przyjazne mieszkańcom, zapewniające wysoką jakość życia. Jednym z istotnych narzędzi kreowania klimatu przyjaznego mieszkańcom jest dobre nocne oświetlenie przestrzeni miejskich, które jest także elementem budowy wizerunku, silnej miejskiej tożsamości, podkreślania wyjątkowości i odrębności. Dziś nie chodzi tu jedynie o oświetlenie głównych ulic, ale także dróg bocznych, terenów mieszkalnych, centrów miejskich, terenów zielonych i obiektów architektonicznych. Konieczne jest przy tym minimalizowanie kosztów oświetlenia i znalezienie równowagi między zapotrzebowaniem na energię elektryczną, a emisją do atmosfery ziemskiej zanieczyszczeń powstających podczas jej produkcji. Obecnie miasta odpowiadają za 70 proc. światowego zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, a oświetlenie miejsc publicznych stanowi nawet do 60 proc. całkowitych wydatków samorządów na energię elektryczną, z czego największy udział przypada na oświetlenie drogowe. Władze miejskie muszą dbać zatem, aby dynamiczny rozwój był zrównoważony, ekonomiczny i w pełni wykorzystywał możliwości, jakie przynosi współczesna rewolucja technologiczna.

Oświetlenie inteligentnych miast

Zadowoleni mieszkańcy dobrze oświetlonych miast

Elementarną podstawą zadowolenia mieszkańców miast jest poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza w porze nocnej. Ważnym czynnikiem wzmagającym takie poczucie jest oświetlenie terenów miejskich. Dzięki właściwemu oświetleniu zwiększa się bezpieczeństwo ulicznego ruchu kołowego i pieszego. Oświetlenie przeciwdziała też przestępczości. Spada liczba kradzieży samochodów i ilość rozbojów w porze nocnej. Bezpieczeństwo jest dla mieszkańców zachętą do przebywania w przestrzeni miast również wieczorem. Oświetlenie miejskie wyciąga ludzi z domów, aktywizuje wieczorne życie, jest impulsem do organizowania imprez kulturalnych. Ludzie liczniej pojawiają się na ulicach, uprawiają sport, wychodzą do sklepów, kin, teatrów i restauracji. Nocne światło na nowo definiuje estetykę miasta, tworzy jego tożsamość, dla mieszkańców staje się powodem do lokalnej dumy. Piękne nocne oświetlenie, w którym uwzględniono także obiekty architektoniczne charakterystyczne dla miejscowości, staje się szybko wizytówką miasta przyciągającą zainteresowanie turystów. Oświetlenie miejskie staje się w ten sposób czynnikiem podwyższającym jakość życie na terenach zurbanizowanych i bezpośrednio przyczynie się do wzrostu zadowolenia mieszkańców.

Tradycyjne źródła światła odchodzą w przeszłość

Pod koniec ubiegłego stulecia, możliwość uzyskanie silnego oświetlenia miejskiego wiązała się ze stosowaniem lamp sodowych dających charakterystyczne żółto-pomarańczowe światło, w tamtych czasach najbardziej ekonomicznych źródeł światła do oświetlenia zewnętrznego. Dalsze oszczędności mogły być osiągane tylko drastycznymi metodami, czyli przez czasowe, częściowe lub nawet całkowite wyłączania oświetlenia miejskiego. Na szczęście dziś zdarza się to już coraz rzadziej i głównie w miejscach gdzie eksploatowane są jeszcze nieekonomiczne instalacje oświetleniowe z lampami rtęciowymi, jeszcze starszymi i bardziej energochłonnymi niż lampy sodowe. Zużywają one niepotrzebnie dużo energii elektrycznej i ponad miarę obciążają budżety samorządowe

Problem nieefektywnych źródeł światła stosowanych w oświetleniu miejskim został dostrzeżony przez Unię Europejską. Dyrektywa EuP 2005/32/EC I dotycząca wymagań związanych z projektami produktów zużywających energię przewiduje całkowite wycofanie z użycia lamp rtęciowych do 2015 roku. W kolejnych latach planowane jest także stopniowe ograniczanie stosowania mniej wydajnych typów lamp sodowych, a następnie metalohalogenkowych.

W świetle białym widzimy lepiej niż w żółtym

Badania naukowe wykazują, że przy niskich poziomach natężenia oświetlenia występujących w nocnym oświetleniu miejskim i drogowym, światło białe zapewnia znacznie lepsze widzenie niż dotychczas dominujące oświetlenie żółte i to już przy niższym natężeniu światła, a więc przy mniejszym zużyciu energii elektrycznej. Dzięki lepszemu odwzorowaniu barw w świetle białym, otoczenie postrzegane jest jako jaśniejsze, bardziej przejrzyste i naturalne. Łatwiejsze rozpoznawanie ludzkich twarzy i szczegółów otoczenia zwiększa poczucie bezpieczeństwa, realnie przyczynia się też do zmniejszania przestępczości i liczby wypadków.


Fragment artykułu pochodzi z czasopisma oświetleniowego Lux Magazyn. Zamów prenumeratę.

 

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium