10 maj 2016 / Zumtobel /

Badanie nad jakością oświetlenia w biurach

Globalne badanie dotyczące jakości oświetlenia w biurach uruchomione przez Zumbotel Research oraz Fraunhofer IAO przedstawia ważne wnioski: już po upływie kilku miesięcy od rozpoczęcia tego długotrwałego badania, staje się oczywistym fakt, iż większość pracowników biurowych, którzy do tej pory zostali objęci badaniem preferuje indywidualnie kontrolowane oświetlenie LED o zmiennym kolorze temperatury z bezpośrednio-pośrednim komponentem i natężeniem oświetlenia przekraczającym wartość 800 lx. Oczywistym jest również stwierdzenie, że rozwiązania zaspokajające te preferencje należą do rzadkości. Sytuacja ta zwraca uwagę na wielkie zapotrzebowanie na rozwiązania opierające się na indywidualnie sterowanym oświetleniu LED w miejscu pracy, czyli rozwiązania, które zapewniają odpowiednie oświetlenie spełniające wszelkie wymagania przy równoczesnym zapewnieniu optymalnej jakości oświetlenia i efektywności energetycznej. 

  • 82.5% badanych preferuje bezpośrednio-pośrednie oświetlenie
  • 60% pracowników biurowych preferuje natężenie oświetlenia przekraczające wartość 800 luksów. Preferencja ta staje się mniej wyraźna wraz ze wzrastającym wiekiem
  • Potrzeba sztucznego oświetlenia jest duża nawet w miesiącach letnich
  • 57.4% badanych nie ma lub ma jedynie ograniczoną zdolność do regulacji swojej sytuacji oświetleniowej (możliwość jej dostosowania do swoich potrzeb)
  • Preferencje temperatury barwowej są bardzo różne. Wahają się od 3000 do 6000 K przy czym największa ilość osób wybrała przedział między 4000, a 5000 K

Przy projektowaniu rozwiązań oświetleniowych dla stanowisk biurowych należy brać pod uwagę liczne dyrektywy, standardy i kryteria oceny. Innymi istotnymi czynnikami są indywidualne preferencje użytkownika, wymagania związane z zadaniami oraz emocjonalne samopoczucie pracowników. W celu rzucenia światła na te wszystkie aspekty, Zumbotel razem z Instytutem ds. Inżynierii Przemysłowej Fraunhofer (IAO) opracowali i przeprowadzili długotrwałe badanie na skalę globalną pod tytułem „Globalne Badanie Użytkowników na temat Jakości Oświetlenia Postrzeganego w Biurach”. Celem tego badania, które prwało do końca 2014 roku, jest umożliwienie oceny postrzeganej i oczekiwanej jakości oświetlenia w różnych sytuacjach biurowych jak największej liczbie użytkowników.

Badanie nad jakością oświetlenia w biurach

 

Pracownicy biurowi preferują bezpośrednio-pośrednie światło i wysokie natężenie oświetlenia.

Jednym z najważniejszych wyników okresowych jest jasna preferencja wyrażana przez uczestników badania dotycząca bezpośredniego / pośredniego oświetlenia i natężenia oświetlenia wyższego niż to określone w odpowiednich normach. 61.6% ankietowanych ma tylko bezpośrednie lub pośrednie oświetlenie w biurze. Sytuacji ta jest preferowana tylko przez 17.5% z nich. Z drugiej strony, 82.5% ankietowanych preferuje bezpośrednio-pośrednie oświetlenie. Większość użytkowników preferuje również oświetlenie, które może być elastycznie dostosowywane do różnych zadań.

„82.5% ankietowanych preferuje bezpośrednio-pośrednie oświetlenie.”

17.5% ankietowanych preferuje tylko bezpośrednie lub pośrednie oświetlenie.

Badanie to przedstawia również pierwsze godne uwagi wyniki wskazujące na wyraźne preferencje w odniesieniu do natężenia oświetlenia: 500 i 800 luksów postrzega się, jako najbardziej przyjemne poziomy natężenia oświetlenia. Niemniej jednak, 60% ankietowanych jednoznacznie chce poziomów oświetlenia wyższych niż 800 luksów. Jest to znacznie wyższy poziom, niż poziom 500 luksów określony i obowiązujący w odpowiednich normach prawnych.

Dużymi literami

„60% ankietowanych jednoznacznie chce poziomów oświetlenia wyższych niż 800 luksów.”

Duże zapotrzebowanie na indywidualnie regulowane oświetlenie sztuczne

Preferencje użytkowników dotyczące temperatury kolorów przedstawiły ciekawy wynik: we wszystkich grupach wiekowych, płciach i narodowościach, ustalono, iż preferencje użytkownika odnoszące się do temperatury barwowej wahają się od 3000K do 6000K, z wyraźnie oznaczoną preferencją większości opowiadającej się za scenariuszem 4000K i 5000 K.

Dużymi literami

„Preferencje temperatury barwowej wahają się od 3000K do 6000K, z wyraźnie oznaczoną preferencją większości opowiadającej się za scenariuszem 4000K i 5000 K.”

Regulowane oprawy oświetleniowe LED o stałej temperaturze kolorów zaspokajają te indywidualne potrzeby najbardziej efektywnie. Po głębszej analizie, można zaobserwować uderzający fakt, że stosunkowo wysoki popyt na oświetlenie sztuczne jest również w lecie, a nie tylko w ciemnych miesiącach zimowych. 60% badanych korzysta ze sztucznego oświetlenia przez więcej niż siedem godzin w zimie, a 33% nadal korzysta z tej ilości światła nawet w lecie. Jedną z przyczyn takiego stanu jest fakt, iż 61.2% ankietowanych nie siedzi w pobliży okna i tym samym, cieszy się stosunkowo małą ilością naturalnego światła.

 Pokazuje to jasno, jak wielkie jest zapotrzebowanie na sztuczne oświetlenie i podkreśla, jak ważnym zabiegiem jest koordynowanie światła dziennego i oświetlenia sztucznego. Na podstawie powyższych treści można dojść do wniosku, że rozmiar porównawczych, potencjalnych oszczędności energii, które można osiągnąć przy wykorzystaniu inteligentnego, rozwiązania oświetlenia LED opierającego się o światło dzienne, jest dość znaczny. Badanie wykazało również, że 57.4% ankietowanych, tj. więcej niż połowa, nie mają lub mają tylko ograniczoną możliwość wpływu na swoją sytuację oświetleniową (umożliwiającą dostosowanie oświetlenia do własnych potrzeb).

Analiza tych wyników daje zapewnienie, że innowacyjne rozwiązania oświetleniowe dla środowisk biurowych muszą być dostosowywalne do różnych potrzeb, inteligentne i indywidualne. Dzięki temu, oświetlenie może być dostosowane do spełnienia różnych wymagań w celu dostarczenia odpowiedniego światła dla każdego zadania wzrokowego i dla każdej zaistniałej sytuacji. Zatem w połączeniu ze światłem dziennym, inteligentne rozwiązanie oświetleniowe sprzyja zarówno dobremu samopoczuciu, jak i zdrowiu pracowników. Ponadto, w znaczący sposób przyczynia się do osiągnięcia efektywności energetycznej.

 

Artykuł przygotowany na podstawie materiałów firmy Zumtobel.

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium