11 sty 2016 / PZPO /

Wyniki XVII edycji konkursu „Najlepiej oświetlona gmina i miasto 2015 roku”

Po szczegółowej analizie nadesłanej dokumentacji oraz wyników wizytacji w miastach i gminach Komisja Konkursowa Polskiego żwiązku Przemysłu Oświetleniowego przyznała następujące nagrody:
 


Tytuł NAJLEPIEJ OŚWIETLONEJ GMINY I MIASTA 2015 r. Gminie Olsztyn za oświetlenie ulic w ramach projektu: „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego” oraz oświetlenie zrealizowane w ramach projektu: „Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym”

Komisja podkreśliła wysoką jakość zrealizowanej inwestycji oświetleniowej,  jej duży zasięg oraz zastosowanie automatyki , która dodatkowo ogranicza zużycie energii elektrycznej przy zachowaniu niezbędnych parametrów oświetleniowych i komfortu widzenia.
Zastosowano tu między innymi zintegrowany system oświetlenia i sterowania ruchem uzależniający wielkość natężenia oświetlenia od strumienia użytkowników drogi, a na wybranych odcinkach system nadążny obniżający dodatkowo strumienie świetlne opraw przy całkowitym braku użytkowników drogi.

I nagrodę 
Zarządowi Terenów Publicznych w Warszawie za remont oświetlenia ul. Kubusia Puchatka, ul. Oleandrów, ul. Zoli (odcinek ul. Marszałkowska – Al. Szucha)

Komisja podkreśliła trudność i profesjonalizm wykonania inwestycji polegający na uzyskaniu perfekcyjnych warunków oświetleniowych mimo wykorzystania istniejących słupów oświetleniowych.

oraz ex aequo

I nagrodę 
Urzędowi Miejskiemu w Andrychowie za modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

Komisja podkreśliła bardzo duży zakres inwestycji oraz dodatkowe ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez zastosowanie systemu automatyki.

I nagrodę przyznano także:
Urzędowi Miasta Rzeszowa za OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE na terenie miasta.

Komisja podkreśliła bardzo staranny dobór iluminacji świątecznej oraz dbałość władz miasta o coroczną zmianę jej charakteru.

Urząd Miasta Rzeszowa otrzymał również II nagrodę
za:
1. Oświetlenie drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z iluminacją mostu na rzece Wisłok, 
2. Oświetlenie węzła drogowego al. Wyzwolenia - ul. Warszawska , realizowane w ramach projektu pn. 'Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic', 
3. Oświetlenie ul. Karola Wojtyły 

Komisja doceniła wysoką jakość zrealizowanych inwestycji oświetleniowych oraz uznała za warte wyróżnienia oświetlenie mostu na rzece Wisłok.

III nagrodę
otrzymał Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego za oświetlenie i iluminację  Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

Komisja podkreśliła szczególną funkcję oświetlenia w tym obiekcie, który pełnił wcześniej rolę  elektrowni.

Urząd Marszałkowski otrzymuje również nagrodę specjalną Gazety Samorządu i Administracji za docenienie wagi i roli oświetlenia w placówkach kultury.

Tytuł NAJLEPSZEJ INWESTYCJI OŚWIETLENIOWEJ 2015 r. otrzymała firma Schreder Polska Sp. z o. o. za oświetlenie ulicy Prostej i Świętokrzyskiej w Warszawie”.

Komisja pokreśliła wyjątkowy charakter inwestycji oświetleniowej oraz zachowane najwyższe standardy.

I nagrodę 
przyznano firmie Lug Light Factory Sp. z o.o. za oświetlenie centralnego odcinka drugiej linii Metra w Warszawie.

Komisja szczególnie doceniła rzadko spotykane połączenie efektu oświetlenia i iluminacji obiektu, a także wysiłek związany z koniecznością zaprojektowania opraw oświetleniowych uwarunkowanych specyfiką ich lokalizacji.

ex aequo

I nagrodę 
otrzymała firma SPOT-LIGHT Sp. z o.o. za iluminację Mostu Cisek-Bierawa.

Komisja podkreśliła uzyskany bardzo dobry efekt wizualny mimo zastosowania oszczędnych środków oświetleniowych.

II nagrodę
otrzymała firma Schreder Polska Sp. z o.o. za:
1. Modernizację oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Miasta Gdańska na wybranych ciągach ulic w ramach programu SOWA
2. Modernizację systemu oświetlenia drogowego realizowana w ramach programu "Energooszczędne oświetlenie uliczne SOWA na terenie miasta Łodzi
3. Budowę oświetlenia Małej Obwodnicy w Lubinie

Komisja podkreśliła trudność realizacji tych inwestycji ze względu na to, że w części realizowane były one na istniejących, starych słupach oświetleniowych

NAGRODĘ SPECJALNĄ otrzymuje:
firma Elgis-Garbatka Sp. z o.o. za opracowanie i wykonanie nowoczesnych latarń typu „Żagiel” w ramach inwestycji „Zagospodarowanie lewobrzeżnego Bulwaru Wisły w części Wybrzeża Kościuszkowskiego (okolice Podzamcza) w Warszawie.”

Komisja podkreśliła walory estetyczne zastosowanych latarń i uzyskane bardzo dobre efekty oświetleniowe, które sprawiają, że jest to inwestycja o wyjątkowym charakterze i klimacie.

WYRÓŻNIENIE otrzymuje:
Firma GRODNO S.A. za zastosowanie hybrydowego oświetlenia do oświetlenia terenów wokół szkół i przedszkoli na terenie gminy Aleksandrów Łódzki.”

Komisja pokreśliła szczególny charakter zastosowanych urządzeń oświetleniowych, które nie wymagają zasilania z sieci energetycznej korzystając z energii elektrycznej wytworzonej w panelach fotowoltaicznych i turbinie wiatrowej.
Komisja widzi zastosowanie powyższego rozwiązania do oświetlenia obiektów do których doprowadzenie energii elektrycznej wiąże się z bardzo dużymi kosztami inwestycyjnymi np. parkingi czy wiaty przystankowe, zlokalizowane poza terenami zabudowanymi.

oraz 

Firma AB MICRO Sp. z o.o. Sp. k. za system nadzoru, kontroli i regulacji oświetlenia miejskiego w Serocku.

Komisja zwróciła uwagę na nowatorskie podejście i innowacyjne rozwiązanie zastosowanego sytemu sterowania oświetlenia sodowego, które umożliwia osiągnięcie dużej redukcji zużycia energii elektrycznej, nie powoduje zakłóceń sieci oraz umożliwia zachowanie niezbędnych parametrów oświetleniowych. 

 

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium