LUX MAGAZYN 1/2018
Koniec Wi-Fi początek Li-Fi ?
Dołącz do naszej społeczności
14 paź 2015 / /

Usługi Li-Fi z wykorzystaniem światła – Internet przedmiotów

Li-Fi jest dwukierunkową i w pełni sieciową komunikacją bezprzewodową o dużej prędkości, która wykorzystuje do działania światło. Li-Fi jest podzbiorem optycznej komunikacji bezprzewodowej (OKB), który może być uzupełnieniem dla komunikacji radiowej Wi-FI lub sieci komórkowej. Komunikacja ta jest bezprzewodowa i korzysta ze światła widzialnego lub spektrum podczerwieni oraz bliskiego nadfioletu (zamiast fal o częstotliwości radiowej). Li-Fi jest częścią optycznej technologii komunikacji bezprzewodowej, która przenosi jednak znacznie więcej informacji. Została ona zaproponowana jako rozwiązanie dla ograniczeń przepustowości radiowej.

Usługi Li-Fi z wykorzystaniem światła

Ta technologia optycznej komunikacji bezprzewodowej (OKB) opiera się na świetle z diod emitujących światło (LED), które jest środkiem zapewniającym sieciową, mobilną komunikację o wysokiej prędkości w podobny sposób jak Wi-Fi. Li-Fi może prowadzić do Internetu przedmiotów, która to koncepcja odnosi się do wszystkich elektronicznych urządzeń połączonych z Internetem. Diody LED wykorzystywane są w elektronice jako punkty dostępu do Internetu. Prognozuje się, że rynek ten może być wart ponad 6 miliardów dolarów rocznie do 2018 roku.
 

Cechy Li-Fi obejmują korzyści w kwestiach przepustowości, efektywności energetycznej i bezpieczeństwa bezprzewodowego systemu transmisji z wieloma zaletami, których nie oferuje system Wi-Fi. Jednakże, z natury rzeczy Li-Fi zajmuje pozycję technologii komplementarnej w stosunku do Wi-Fi.

Usługi Li-Fi z wykorzystaniem światła

 

Niskie koszty: wymaga mniej elementów aniżeli technologia radiowa.

Niskie zużycie energii: oświetlenie LED jest już sprawne, a transmisja danych wymaga znikomego dodatkowego zasilania.

Przepustowość: spektrum światła widzialnego jest 10,000 większe niż spektrum fal radiowych, nielicencjonowane i darmowe.

Gęstość danych: Li-Fi może poszczycić się około 1000 razy większą gęstością danych niż Wi-Fi.

Wysoka prędkość: bardzo wysoką prędkość transmisji danych można osiągnąć poprzez niską interferencję, odpowiednią szerokość pasm i wysoką intensywność wyjścia optycznego.

Dostępność: w miejscach, w których wymagana jest transmisja danych istnieje zwykle infrastruktura oświetleniowa.

Bezpieczeństwo: transmisja światła eliminuje konieczność korzystania z częstotliwości radiowych, które mogą być niebezpieczne.

Porównanie Li-Fi oraz Wi-Fi

Parametr

Li-Fi

Wi-Fi

Prędkość

Wysoka

Wysoka

Zasięg

Niska

Średnia

Gęstość danych

Wysoka

Niska

Bezpieczeństwo

Wysoka

Średnia

Niezawodność

Średnia

Średnia

Postęp do zasilania

Wysoka

Niska

Moc nadawania / odbioru

Wysoka

Średnia

Łączność

Wysoka

Wysoka

Zakłócenia

Wysoka

Niska

Dojrzałość rynku

Niska

Wysoka

Usługi Li-Fi z wykorzystaniem światła

JAK TO DZIAŁA?

Komunikacja za pomocą światła widzialnego działa poprzez włączanie i wyłączanie źródła światła w czasie nanosekund, przez co zabieg ten jest zauważalny dla ludzkiego oka. Fale świetlne nie mogą przenikać przez ściany, przez co ich zasięg jest o wiele mniejszy. Z drugiej strony zapewniają one większe zabezpieczenie przed włamaniami w stosunku do Wi-Fi.

Lampa LED z technologią przetwarzania sygnału przenosi dane osadzone w swojej wiązce z dużą prędkością do fotodetektora. Następnie, klucz szyfrujący przekształca drobne zmiany w amplitudzie w sygnał elektryczny, który jest przekształcany z powrotem w strumień danych i przenoszony na komputer lub urządzenie mobilne.

Komunikacja z wykorzystaniem częstotliwości radiowej wymaga obwodów radiowych, anten i złożonych odbiorników, podczas gdy system Li-Fi jest znacznie prostszy i opiera się na metodach bezpośredniej modulacji podobnych do tych wykorzystywanych w tanich urządzeniach jak jednostki zdalnego sterowania. Moc podczerwieni ograniczona jest ze względu na bezpieczeństwo oczu, natomiast żarówki LED charakteryzują się wysokimi intensywnościami i mogą osiągać bardzo duże prędkości transmisji danych.

Zastosowanie Li-Fi

Olbrzymi wzrost w wykorzystywaniu diod LED w celach oświetleniowych w ostatnich latach stwarza duże możliwości stosowania technologii Li-Fi w transmisji danych. Do najczęstszych zastosowań Li-Fi można obecnie zaliczyć:

Hotspoty LIFI: wszelkie oświetlenie prywatne lub publiczne w tym lampy uliczne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia hotspotów Li-Fi, a te same połączenia i infrastruktura czujników może być stosowana do monitorowania i sterowania oświetleniem i danymi.

Środowiska niebezpieczne: Li-Fi jest bezpieczną alternatywą dla zakłócenia elektromagnetycznego pochodzącego z komunikacji radiowej w środowiskach takich jak kopalnie i zakłady petrochemiczne.

Szpitale i obiekty służby zdrowia: Li-Fi nie emituje zakłóceń elektromagnetycznych, a więc nie koliduje z narzędziami medycznymi oraz ze skanerami rezonansu magnetycznego.

Unikanie komunikacji radiowej: niektórzy ludzie twierdzą, że są nadwrażliwi na częstotliwość radiową i szukają dla niej alternatywy. Li-Fi jest dobrym rozwiązaniem tego problemu.

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium

mar
20
AMPER 2018
Targi AMPER zaliczają się do najważniejszych imprez targowych w branży elektrotechnicznej i elektronicznej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.