18 lis 2015 / lednews /

STEROWANIE OŚWIETLENIEM DMX512

Instalacje oświetlenia elektrycznego w większości przypadków kojarzą się z tymi używanymi zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, bądź oświetleniem obiektów sportowych czy ulic. Poruszanie tematyki oświetleniowej wiąże się również ze sterowaniem zainstalowanymi oprawami. Wśród obecnych standardów i protokołów wymiany danych, możemy wyróżnić ze względu na ciekawe zastosowanie, sięgający swymi korzeniami do lat 80tych, DMX512.

DMX512 (Digital MultipleXed) - to cyfrowy standard wymiany danych pomiędzy urządzeniami dedykowany do zarządzania oświetleniem scenicznym i kontrolą nad efektami świetlnymi. Opracowany w 1986 roku przez USITT (United States Institute of Theater Technology) miał ujednolicić współpracę i podłączenie wszystkich urządzeń używanych na scenie podczas przedstawień czy koncertów. Bardzo szybko stał się uniwersalnym standardem wymiany danych i w 1990 roku po dokonaniu poprawek technicznych otrzymał nazwę DMX512(1990). Obecnie jest jednym z najbardziej powszechnych w użyciu standardów, a pierwotne zastosowanie zostało rozszerzone i za pomocą DMX512 możemy sterować m.in billboardami.

STEROWANIE OŚWIETLENIEM DMX512

Opis standardu DMX512

Protokół sygnałowy DMX wykorzystuje kontrolery i przemysłowy interfejs szeregowy EIA485, znany również jako RS485 (Recommended Standard) lub ANSI/TIA 485 (skrót pochodzi od nazwy stowarzyszenia firm telekomunikacyjnych odpowiedzialnych za opracowanie techniczne- Telecommunications Industry Association/Electronic Industries Alliance). System ten znajduje zastosowanie w instalacjach o rozległej topologii, oraz zagrożonymi możliwością częstego wystąpienia zakłócenia sygnału.

Protokół umożliwia wykorzystanie 512 niezależnych kanałów, z których każdy może przyjąć 1 z 256 dostępnych poziomów natężenia. Komunikacja w systemie DMX odbywa się w jednym kierunku. Odbiorniki i nadajniki mają charakter różnicowy i sa połączone szeregowo. Maksymalnie w jednej linii przesyłowej mogą znaleźć się 32 moduły, natomiast zwiększenia pojemności gałęzi można dokonać za pomocą urządzeń aktywnych lub splitterów sygnału. Na końcu każdej linii umieszczany jest tzw. terminator, czyli rezystor 120? 0,2W mający za zadanie odszumienie próbkowanego sygnału.
Poprzez odpowiednią kombinację stanów logicznych przesyłany jest zakodowany sygnał do urządzenia. Poniżej opis poszczególnych faz sygnałowych:

 ______

  

  1. Brak sygnału- określa się wystąpieniem stałego stanu HI.

  2. Break- cechuje się wystąpieniem stanu LO na czas minimum 88 ?s (może trwać dłużej lecz nie może być krótszy), co odpowiada wysłaniu 22 bitów stanu LO przez linię sygnałową (1 bit odpowiada 4 ?s).

  3. MAB (Mark After Break)- to 8 ?s (2 bity) faza występująca zaraz po fazie Break. W starszych (DMX do 1990r) kontrolerach faza ta wynosiła 4 ?s (1 bit), w związku z czym może wystąpić konflikt we współpracy ze starszymi typami konsolet. Wynikiem tego może być odrzucenie całego pakietu danych, bądź przekierowanie pakietu do nieodpowiednich urządzeń.

  4. SC (Start Code)- występuje zaraz po MAB. Jego struktura wygląda następująco: pierwszy bit to bit startu i zawsze ma logiczną wartość LO, 8 następnych bitów to bity danych, a 2 ostatnie bity to bity stopu (ich stan logiczny zawsze jest równy logicznej 1). Łączna długość to 44 ?s (11 bitów).

  5. MTBF (Mark Time Beetwen Frames)- czas trwania zawiera się między 0-1s. Oddziela bity stopu poprzedzającego pakietu, od bitów startu następnego pakietu. Jego stan logiczny zawsze jest na poziomie HI.

  6. CD (Channel Data)- w tej fazie przesyłane są dane dla kolejnych kanałów (1-512), sformatowane tak samo jak w przypadku Start Code, rozdzielone pomiędzy sobą MTBF.

  7. MTBP (Mark Time Beetwen Packets)- stan w którym znajduje się linia po przekazaniu danych do ostatniego kanału (logiczne HI), trwa od 0 do 1s. Powyżej 1 s czasu trwania, traktowany jest jako BREAK, czyli przerwa w nadawaniu pakietów.

System DMX512 nie wprowadza przymusu wysyłania danych pakietowych do wszystkich kanałów. Możemy zatem wysłać dowolną ilość danych poprzez linię sygnałową.

Bardzo ważną sprawą jest, że standard DMX nie posiada wykrywania wad i korekty sygnału, stąd też zabronione jest stosowanie go do sterowania systemami, które na wskutek wadliwego sygnału mogą stworzyć zagrożenie utraty życia dla zwierząt i ludzi.

Najczęstszym przypadkiem złego funkcjonowania systemu DMX512 jest błędne podłączenie poszczególnych przewodów i wtyczek.

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium