7 lis 2015 / lednews /

KOMPONENTY SYSTEMÓW STEROWANIA

Systemy kontroli oświetlenia składają się z różnych komponentów: czujników rejestrujących zmiany w otoczeniu, czy paneli sterujących umożliwiających wywołanie scen świetlnych lub zaprogramowanie nowych parametrów oświetleniowych. Urządzenia wyjściowe przekładają sygnały obwodów sterujących na działania. Podłączenie do komputera umożliwia łatwą obsługę systemu sterowania oświetleniem za pomocą oprogramowania, a bramki ułatwiają połączenie różnych systemów sterowania.

Czujniki 

Czujniki są urządzeniami pomiarowymi, które rejestrują warunki otoczenia, takie jak jasność, czy ruch. Oświetlenie jest regulowane, po tym jak system sterowania oświetleniem otrzymuje impuls albo wartość wyższą lub niższą od określonego poziomu.

KOMPONENTY SYSTEMÓW STEROWANIA

Czujnik oświetlenia

Czujnik światła monitoruje poziomy światła i umożliwia automatyczne sterowanie scenami świetlnymi w zależności od dostępności światła dziennego. Stosowanie systemu oświetlenia w połączeniu ze zmieniającymi się poziomami światła dziennego w pomieszczeniu zapewnia kontrolowane natężenie oświetlenia, które jest wymagane, na przykład, w celu utrzymania minimalnej wartości światła w miejscach pracy lub zmniejszenia narażenia napromieniowaniem ekspozycji w muzeach. Czujnik światła dziennego na dachu (czujnik zewnętrzny) mierzy natężenie oświetlenia światła dziennego i kontroluje oświetlenie wewnątrz budynku / pomieszczenia. Jeżeli czujnik światła znajduje się w pokoju (czujnik wewnętrzny), mierzy on całkowite natężenie oświetlenia wpadającego światła dziennego i oświetlenie w pomieszczeniu w celu kontrolowania poziomem oświetlenia w zależności od światła dziennego. Pierwszy proces określany jest, jako proces sterowania w pętli otwartej, a drugi, jako proces sterowania w pętli zamkniętej. W połączeniu ze sterowaniem scenami, sceny świetlne mogą być kontrolowane w zależności od światła dziennego, na przykład, przez używanie czujnika zmierzchowego. W ten sam sposób można korzystać z czujnika kontroli w celu sterowania sprzętem solarnym.

Czujnik ruchu

Czujniki ruchu rejestrują ruch w pokoju i mogą być używane, na przykład, w pustych biurach do automatycznego przyciemniania lub wyłączenia światła w celu oszczędzania energii. W muzeach, oświetlenie wrażliwych eksponatów może być zmniejszone podczas braku odwiedzających. Czujniki ruchu zainstalowane na zewnątrz mogą zmniejszyć zużycie prądy w nocy dzięki temu, że oświetlenie jest włączane tylko wtedy i wyłącznie tam, gdzie istnieje taka potrzeba. Progi przełączania muszą być ustawione odpowiednio do danej sytuacji.

Panele sterowania

Proste aplikacje opierają się wyłącznie na włączniku przyciskowym w celu obsługi systemu sterowania oświetleniem. Panele sterowania z wyświetlaczami rekomendowane są dla zaawansowanych zastosowań i może być również stosowane do programowania systemów oświetleniowych. Urządzenie zdalnego sterowania umożliwia przywołanie scen świetlnych z dowolnego miejsca w pomieszczeniu.

Urządzenia wyjściowe 

Przekaźnik

Przekaźnik jest przełącznikiem, które jest aktywowany przez prąd elektryczny. Podczas eksploatacji lamp metalohalogenkowych, należy uwzględnić przez ponownym zapaleniem kilkuminutowy rozruch i dłuższą fazę schładzania.

Ściemniacz

Ściemniacz służy do nieskończenie zmiennej regulacji wyjścia ze źródła światła. W lampach żarowych występuje kontrola zbocza narastającego. Niskonapięciowe lampy halogenowe z transformatorem elektronicznym przyciemniane są przy użyciu technologii opadającego zbocza. Radiatory cieplne, takie jak lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, są łatwe do przyciemnienia. Lampy fluorescencyjne wymagają specjalnego urządzenia sterującego, podczas gdy kompaktowe lampy fluorescencyjne potrzebują specjalnych elektronicznych urządzeń sterujących. Konwencjonalnych lamp fluorescencyjnych nie da się przyciemnić. Diody LED można łatwo przyciemnić za pomocą odpowiedniego urządzenia sterującego. W technologii analogowej 1V-10V, ściemnianie jest możliwe przy użyciu specjalnego elektronicznego urządzenia sterującego z wejściem napięcia sterującego 1V-10V i potencjometrem lub systemem kontroli dostarczającym napięcie sterujące 1V-10V. Ściemniacze są często instalowane w szafach sterowniczych. Linie sterujące są stale podłączone do opraw oświetleniowych lub grup opraw. Z drugiej strony, protokół sterowania cyfrowego DALI pozwala na indywidualną regulację ściemnianych elektronicznych urządzeń sterujących dla wszystkich podłączonych opraw.

Kontroler

Kontrolery są urządzeniami elektronicznymi przeznaczonymi do procesu kontroli. System sterowania oświetleniem, taki jak system DALI zapisuje sceny świetlne i steruje oprawami oświetleniowymi. Ilość danych używanych do przechowywania ustawień jest ograniczona pojemnością pamięci kontrolera. Użytkownik steruje kontrolerem za pomocą oprogramowania lub panelu sterowania. Przewód sterujący nawiązuje połączenie z oprawami i przesyła sygnału do urządzenia sterującego. W systemie LON, moduły D/A używane są do zapisywania i przywoływania scen świetlnych. Jako urządzenie wyjściowe, pozwalają one na podłączenie zewnętrznych ściemniaczy lub bezpośrednią kontrolę ściemnianych elektronicznych urządzeń sterujących lub transformatorów.

Interfejsy

Interfejsy lub ?Bramki? umożliwiają wymianę sygnałów i danych między różnymi sieciami danych lub magistralami. W przypadku, gdy kilka systemów kontrolnych jest wykorzystywanych w budynku, dane powinny być przekazywane pomiędzy tymi systemami. System sterowania oświetleniem mogą być zintegrowanie w postaci podsystemów w systemie zarządzania budynkiem za pomocą bramki. W ten sam sposób, bramki może być używane, na przykład, dla systemu sterowania oświetleniem DALI do aktywacji kontrolerów 1V-10V dla sprzętu osłaniającego przed działaniem słońca.

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium