8 lis 2015 / lednwes /

RECYKLING ELEKTROŚMIECI

Każdego roku w Polsce zużywanych jest około 20 milionów lamp rtęciowych. Niestety, zużyte źródła światła często są w niekontrolowany sposób wyrzucane na składowiska odpadów, nie zawsze zabezpieczone przed wnikaniem rtęci do środowiska. Nagminne jest też rozbijanie zużytych lamp w śmietnikach w pobliżu miejsc zamieszkania. 
Szacuje się, że w wyniku takiego postępowania do środowiska trafia około 1,5 ton rtęci rocznie, a od 1945 r. na wysypiska komunalne oraz tzw. "dzikie" składowiska trafiło ponad 400 milionów ton świetlówek zawierających około 30 ton rtęci.

W celu zabezpieczenia elektronicznych i elektrycznych odpadów w Unii Europejskiej lampy wyładowcze objęto Dyrektywą WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment).

Co to jest WEEE?

Dyrektywa WEEE 2002/96/EG w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego została wprowadzona w państwach członkowskich Unii Europejskiej do dnia 13 sierpnia 2005 r. W Polsce weszła w życie wraz z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) z dnia 29 lipca 2005. Podstawowym celem dyrektywy jest zabezpieczenie elektronicznych i elektrycznych odpadów oraz stymulowanie ich powtórnego użycia, recyklingu oraz odzysku w celu zmniejszenia ich ilości i ochrony zasobów środowiska przede wszystkim poprzez ponowne ich użycie i przetworzenie. Wymagania ustawy dotyczą również źródeł światła (świetlówek liniowych, świetlówek kompaktowych, lamp wyładowczych) i opraw oświetleniowych. Startery, stateczniki elektroniczne i diody LED są klasyfikowane jako komponenty opraw oświetleniowych i nie podlegają bezpośrednio wymaganiom ustawy.

Produkty, które po zużyciu powinny być segregowane i nie mogą być wyrzucane z typowymi odpadami, zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, można zidentyfikować dzięki symbolowi przekreślonego pojemnika na śmieci.

Produkty, których nie wolno wyrzucać:

  • oprawy oświetleniowe do świetlówek, z wyjątkiem opraw oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych

  • świetlówki liniowe

  • świetlówki kompaktowe

  • świetlówki jednotrzonkowe

  • wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym wysokoprężne lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe

  • niskoprężne lampy sodowe

  • pozostałe urządzenia oświetleniowe służące do celów rozpraszania i kontroli światła, z wyjątkiem żarówek.

Żarówki tradycyjne oraz żarówki halogenowe nie są objęte recyklingiem i mogą być wyrzucane do śmietnika z pozostałymi odpadami.

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium