20 lis 2015 / lednews /

O JAKĄ STAWKĘ GRAMY?

Zjawisko globalnego ocieplenia odnosi się do obserwowanego od połowy XX wieku wzrostu średniej temperatury powietrza mierzonej przy powierzchni ziemi oraz temperatury oceanów, jak też prognozowanej kontynuacji tego trendu. Zgromadzone dowody wskazują na to, że podniesienie się temperatury na Ziemi o 0,6 stopnia powodowałoby śmierć 150.000 ludzi rocznie. Stopniowo zmniejsza się powierzchnia zajmowana przez lodowce i wieczną zmarzlinę oraz objętość lodu morskiego. Podnosi się poziom mórz i oceanów, zmieniają się pory roku, a skrajne warunki temperaturowe ulegają dalszemu nasileniu. W miarę dalszego wzrostu temperatury należy liczyć się z możliwością częstszych powodzi i okresów suszy, a także chorobami, głodem, zanikaniem całych ekosystemów i wymieraniem gatunków.

O JAKĄ STAWKĘ GRAMY

Zjawisko efektu cieplarnianego jest czymś zupełnie naturalnym i z punktu widzenia biologii korzystnym, gdyż bez niego życie na Ziemi nie mogłoby się rozwijać.  Jednak działalność człowieka zwiększyła intensywność tego efektu i obecnie stanowi to olbrzymi problem. Fabryki, elektrociepłownie, zakłady przemysłowe, powodujące zwiększoną produkcję i emisję tlenków węgla, azotu i siarki, naruszyły w dużej mierze cykl obiegu pierwiastków w przyrodzie, doprowadzając przy tym do wzmożonej dostawy gazów cieplarnianych do atmosfery, a w efekcie do zachwiania stanu równowagi między energią słoneczną ogrzewającą Ziemię a promieniowaniem podczerwonym wysyłanym przez nagrzaną powierzchnię Ziemi, spowodowanym nadmierną emisją tak zwanych gazów cieplarnianych, np.: CO2, ozonu, freonu, CH4.

Aby ograniczyć emisję szkodliwych gazów, a tym samym dalszą degradację środowiska, przywódcy europejscy przyjęli w 2008 r. pakiet klimatyczno-energetyczny, uwzględniający szereg propozycji podjęcia konkretnych działań oraz zbiór ambitnych celów. Europa zobowiązała się obniżyć do roku 2020 emisję gazów cieplarnianych, w tym CO2 przynajmniej do poziomu 20% poniżej wartości z roku 1990, a zobowiązanie to wzrośnie do 30%, jeżeli na takie warunki zgodzą się inne kraje uprzemysłowione. 

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium