20 lis 2015 / lednews /

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W POLSCE I KRAJACH UE

Efektywność energetyczna w krajach UE

Dzisiejszy świat stoi w obliczu wielu problemów: globalnego ocieplenia, efektu cieplarnianego, zanieczyszczenia środowiska, kurczących się zasobów energetycznych itd., które zagrażają nie tylko nam, ale również przyszłym pokoleniom. Ekologia jest dziś w modzie, jednak każdy ma obowiązek podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.

Na szczęście, mieszkańcy niemal wszystkich krajów świata zdali sobie sprawę z konieczności ochrony naszej planety przed negatywnymi skutkami działalności człowieka. W wielu krajach podjęto aktywne działania w celu obniżenia emisji CO2. Międzynarodowym wysiłkom przewodniczy Unia Europejska, która dąży do prowadzenia międzynarodowych negocjacji w celu ujarzmienia zmian klimatu .Oznacza to podjęcie walki o nowe porozumienie, które będzie ambitne na miarę powagi stojącego przed nami wyzwania klimatycznego, a także nakierowanie świata na ścieżkę stabilizacji emisji gazów cieplarnianych do 2020 r., a następnie zmniejszenie tych emisji co najmniej o połowę poziomu z 1990 r. do roku 2050.

Celem jest stworzenie zrównoważonego, niskowęglowego systemu energetycznego oraz możliwie jak najszybsze jego wdrożenie. Oznacza to koncentrację na kwestiach zwiększenia efektywności energetycznej, która znacząco ograniczy globalne emisje przy zerowych kosztach lub nawet zysku, przyspieszenia rozwoju oraz opracowania nowych, ekologicznych technologii energetycznych, a także zapewnienia dostępności niezbędnych mechanizmów finansowania.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W POLSCE I KRAJACH UE

Ponad połowa wymaganych inwestycji zostanie zrealizowana w krajach rozwijających się. Zatem Unia stara się tworzyć innowacyjne, międzynarodowe źródła finansowania opierając się na poziomach emisji w poszczególnych krajach oraz ich możliwościach finansowych.

W 2000 roku uruchomiony został Europejski Program w Sprawie Zmian Klimatu (ECCP), który ma na celu określenie efektywnych środków na rzecz ograniczenia emisji. Rządy krajów unijnych wyznaczyły maksymalne roczne pułapy emisji CO2 dla ponad 10,5 tys. elektrowni i wysoce energochłonnych fabryk, które odpowiadają za niemal połowę całkowitej emisji CO2 w UE. Celem innych działań podejmowanych w ramach ECCP jest zwiększenie efektywności wykorzystywania paliwa przez samochody oraz efektywności energetycznej budynków. W 2008 roku przywódcy europejscy przyjęli pakiet klimatyczno-energetyczny, który uwzględnia szereg propozycji podjęcia konkretnych działań oraz zbiór ambitnych celów. Europa zobowiązała się obniżyć do roku 2020 emisję gazów cieplarnianych przynajmniej do poziomu 20% poniżej wartości z roku 1990, a zobowiązanie to wzrośnie do 30%, jeżeli na takie warunki zgodzą się inne kraje uprzemysłowione.

Efektywność energetyczna - obniżenie zużycia energii pierwotnej, mające miejsce na etapie zmiany napięć, przesyłu, dystrybucji lub zużycia końcowego energii, spowodowane zmianami technologicznymi, zmianami zachowań i/lub zmianami ekonomicznymi, zapewniające taki sam lub wyższy poziom komfortu lub usług. Rozwiązania zwiększające efektywność końcowego zużycia energii powodują obniżenie zużycia zarówno energii pobieranej przez użytkowników końcowych, jak i energii pierwotnej.

Efektywność energetyczna Polski na tle krajów UE

W Polsce, w ciągu ostatnich 10 lat dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła bowiem blisko o 1/3. Nadal jednak efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest około 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo, zużycie energii pierwotnej w Polsce, odniesione do liczebności populacji, jest niemal 40 % niższe niż w krajach "starej 15". Powyższe świadczy o ogromnym potencjale w zakresie oszczędzania energii w Polsce, charakterystycznym dla gospodarki intensywnie rozwijającej się, dlatego priorytetowym celem Rządu stało się stworzenie ram prawnych oraz systemu wsparcia działań związanych z poprawą efektywności energetycznej.

Efektywność energetyczna Polski na tle krajów UE

Źródło: Eurostat

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium