9 lis 2015 / lednews /

JAKIE SĄ INNE PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

Skuteczność świetlna źródeł światła - stosunek strumienia świetlnego emitowanego przez źródło światła do pobieranej przez nie mocy w jednostce czasu. Jednostką skuteczności świetlnej jest lm/W.

Trwałość użyteczna jest określana najczęściej czasem świecenia źródła światła do chwili, kiedy wartość jego strumienia świetlnego zmniejszy się o 20 - 30% w stosunku do wartości początkowej.

Oddawanie barw - zdolność oddawania właściwych barw oświetlonego przedmiotu, dzięki istnieniu całego spektrum fal w strumieniu światła padającego na ten przedmiot. Wygląd określonego przedmiotu może ulegać zmianom w warunkach oświetlania różnymi typami źródeł światła. Aby zapewnić dobre odwzorowanie kolorów i właściwy kontrast barwy, należy stosować źródła światła o wysokim wskaźniku oddawania barw (Ra). Wskaźnik Ra określa stopień zgodności barwy faktycznej z jej obrazem widzianym przy danym oświetleniu. Im niższa jest wartość Ra, tym gorzej oddawane są barwy oświetlanych przedmiotów

Wskaźnik oddawania barw Ra posiada maksymalną wartość 100. Niesie on informację o tym, w jakim stopniu dane źródło światła umożliwia obserwację kolorów. Wartości zbliżone do 100 charakteryzują najlepsze właściwości oddawania barw. Im większe jest wymaganie dotyczące właściwego postrzegania barw, jak np. w przemyśle poligraficznym, tekstylnym, tym wskaźnik oddawania barw powinien być większy.

Temperatura barwowa (Tc) - temperatura ciała doskonale czarnego, w której wysyła ono promieniowanie tej samej chromatyczności, co promieniowanie rozpatrywane. Innymi słowy, jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła, np.:

JAKIE SĄ INNE PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA


2000 K  - barwa światła świeczki
2800 K  - barwa bardzo ciepłobiała (żarówkowa)
3000 K  - wschód i zachód Słońca
3200 K  - barwa światła żarowego lamp studyjnych
4000 K  - barwa biała
5000 K  - barwa chłodnobiała
6500 K  - barwa dzienna
10000-15000 K - barwa czystego niebieskiego nieba
28000-30000 K - błyskawica

Temperatura barwowa źródeł światła wyrażana jest w Kelwinach (K).

Krzywa światłości - krzywa odzwierciedlająca rozkład światłości oprawy przedstawiony dla charakterystycznej płaszczyzny lub płaszczyzn przekroju danej oprawy, którymi są płaszczyzny przechodzące przez wzdłużny (C90) i poprzeczny (Co) przekrój osiowy oprawy - dla opraw wydłużonych (np. do świetlówek lub jedna krzywa dla opraw obrotowo symetrycznych (np. do żarówek, niektórych lamp wysokoprężnych).

JAKIE SĄ INNE PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

 

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium