10 lis 2015 / lednews /

JAKIE SĄ PODSTAWOWE WIELKOŚCI OŚWIETLENIOWE ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA?

Źródła światła charakteryzują wielkości fotometryczne, które są odpowiednikami wielkości energetycznych, przydatnymi do  charakteryzowania promieniowania ze względu na skuteczność wywoływania wrażeń wzrokowych.

Do podstawowych  wielkości fotometrycznych zalicza się: strumień świetlny, światłość, natężenie oświetlenia i luminancję. Pierwsze dwa parametry związane są z źródłem światła, kolejne z samym światłem, a ostatnie z odbiorcą światła. Schematyczne ujęcie podstawowych wielkości przedstawia poniższy rysunek.

JAKIE SĄ PODSTAWOWE WIELKOŚCI OŚWIETLENIOWE ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

Strumień świetlny  stanowi miarę wrażenia wzrokowego i jest iloczynemstrumienia wypromieniowanego o pełnej długości fali i względnej czułości oka dla danej długości fali. Jednostką strumienia świetlnego jest lumen [lm].
Światłość I jest definiowana jako gęstość kątowa strumienia świetlnegowysyłanego przez źródło w danym kierunku i obliczana jest zgodnie ze wzorem:

Jednostką światłości jest kandela [cd = 1lm/1sr].
Światłość odnosi się do ilości światła emitowanego przez źródło na jednostkę kąta bryłowego w określonym kierunku. Wykorzystując tę informację można stworzyć wykresy światłości obrazujące rozsył światła z oprawy.

Natężenie oświetlenia E jest gęstością powierzchniową strumienia świetlnego na oświetlonej powierzchni. Natężenie E jest, więc wytwarzane jest przez strumień świetlny  padający na powierzchnię S. Jeżeli strumień świetlny pada prostopadle na powierzchnię S, to natężenie E określa się zgodnie ze wzorem: 
 


Jednostką natężenia oświetlenia jest luks [lx = 1lm/ 1m2]. 
Luminancja określa ilość światła, która jest widziana przez obserwatora. Jeśli powierzchnie są oświetlone luminancja zależy zarówno od poziomu natężenia oświetlenia, jak od właściwości refleksyjnych samej powierzchni. Luminancja L powierzchni świecącej źródła światła dS, tworzącej z kierunkiem 
promieniowania kąt  określana jest poprzez zależność:

 Jednostką luminancji jest kandela na metr kwadratowy [cd/m2].

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium