3 maj 2015 / RABBIT /

Modernizacja oświetlenia w Gdańsku z systemem CPAnet firmy Rabbit Sp. z o.o.

W Gdańsku do końca czerwca br. wymienionych zostanie 3 932 gdańskich opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne oprawy LED. Oświetleniem ulicznym sterować będzie system CPAnet firmy Rabbit Sp. z o.o., który umożliwia zdalne zarządzanie infrastrukturą oświetleniową i pozyskiwanie na bieżąco informacji o sytuacjach alarmowych w sieci oświetleniowej. Projekt jest realizowany w ramach programu „Sowa – Energooszczędne oświetlenie uliczne” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostałą kwotę dołoży miasto Gdańsk. Wartość inwestycji to kwota 5,1 mln zł. Gdańsk planuje na bieżąco przyłączać do systemu CPAnet wszystkie nowo wybudowane latarnie, a w ciągu najbliższych 2 lat przyłączyć wszystkie pozostałe słupy.

Do programu zakwalifikowano kilkadziesiąt gdańskich ulic, między innymi całą al. Armii Krajowej, leśny odcinek ul. Słowackiego, ul. Elbląską, Spacerową czy most wantowy na Trasie Sucharskiego i al. Grunwaldzką wokół Galerii Bałtyckiej. Wszędzie tam oprawy oświetleniowe zostaną wymienione z opraw sodowych na energooszczędne, LED-owe oprawy wyposażone dodatkowo w inteligentny system sterowania oświetleniem.

Modernizacja gdańskiego oświetlenia odbędzie się w ramach programu ‘SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne’. 45% wartości prac stanowić będzie dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Resztę dołoży miasto Gdańsk.

Łącznie wymienione zostaną 3.932 oprawy, koszt przedsięwzięcia to 5 milionów 100 tysięcy – informuje zastępca prezydenta Gdańska, Piotr Grzelak. - Wstępne – (ubiegłoroczne) plany tej modernizacji zakładały inną technologię wykonania prac. Jednak już parę miesięcy od powzięcia planów wymiany oświetlenia, okazało się, że postęp technologiczny w tej dziedzinie jest tak duży, że bardziej opłacalna w dłuższym okresie czasu będzie wymiana opraw sodowych na bardziej energooszczędne, LED-owe. I takie właśnie oświetlenie zaczniemy niedługo montować w ramach prac modernizacyjnych. Idziemy też dalej, od teraz wszystkie nowo stawiane w Gdańsku latarnie będą miały już oprawy LED-owe – dodaje Grzelak.

Wszystkie przeznaczone do wymiany oprawy są sprawne technicznie, jednak są już mocno zużyte – montowane były w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku – wyjaśnia dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, Mieczysław Kotłowski. - Dzięki modernizacji obniżona zostanie również energochłonność zamontowanych punktów świetlnych, co zmniejszy zużycie energii elektrycznej o nawet 600 tysięcy złotych rocznie – dodaje Kotłowski.

Zmodernizowane latarnie włączone zostaną do działającego w Gdańsku komputerowego systemu monitoringu i sterowania oświetleniem. System umożliwia zarządzanie oświetleniem przez internet, bez potrzeby kontrolowania przez pracowników słupów oświetleniowych w terenie.

Dzięki systemowi specjalnych nadajników można nie tylko zdalnie włączać oświetlenie w mieście (dotychczas oprawy oświetleniowe uruchamiane były czujką zmierzchową), ale także otrzymywać wprost do komputera informacje o stanie sieci oświetleniowej (awarii obwodów, bieżącym poborze mocy itp.). Umożliwia to natychmiastowe reagowanie na ewentualne awarie. Do systemu przyłączane są obligatoryjnie wszystkie nowo budowane latarnie, a w ciągu najbliższych 2 lat – włączone zostaną też do niego wszystkie pozostałe słupy.

Modernizacja oświetlenia wykorzystywać będzie także systemem sterowania i monitoringu CPAnet dostarczany przez firm Rabbit z Wrocławia. Zamontowany system CPAnet umożliwi m.in. zdalne zarządzanie infrastrukturą oświetleniową i natychmiastową informację o sytuacjach alarmowych mających miejsce na sieci oświetleniowej.

System CPAnet firmy Rabbit

 

 

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium