LUX MAGAZYN 1/2018
Koniec Wi-Fi początek Li-Fi ?
Dołącz do naszej społeczności
4 mar 2015 / /

III Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem

ZANIECZYSZCZENIE ŚWIATŁEM

W dniach 25-27 września 2015 w Krakowie odbędzie się w ramach obchodów Światowego Roku Światła, III Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem. Konferencja poświęcona będzie problemowi zanieczyszczenia środowiska światłem sztucznym (ang. light pollution) określonego jako:

 • uciążliwe oddziaływanie sztucznego oświetlenia, spowodowane nadmiernym lub nieumiejętnym jego użyciem,

 • każdy negatywny wpływ sztucznego oświetlenia, jak: oślepianie światłem, przekraczanie granicy obszarów przeznaczonych do oświetlenia, nadmierne oświetlenie, obniżenie widoczności na skutek wadliwego oświetlenia, łuna świetlna i marnotrawstwo energii,

 • zmiana poziomu oświetlenia w środowisku zewnętrznym pod wpływem sztucznego źródła światła,

 • wprowadzenie przez człowieka, bezpośrednio lub pośrednio, sztucznego światła do środowiska.

Celem konferencji jest przedstawienie problemu zanieczyszczenia światłem w ujęciu interdyscyplinarnym oraz omówienie sposobów minimalizacji tego zjawiska i jego negatywnych skutków.
Tematyka konferencji:

 • wpływ zanieczyszczenia światłem na środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów lądowych i wodnych

 • wpływ zanieczyszczenia światłem na zdrowie ludzi

 • wpływ zanieczyszczenia światłem na prowadzenie badań astronomicznych

 • aspekty meteorologiczne zanieczyszczenia światłem

 • metody ograniczania i minimalizacji zanieczyszczenia światłem

 • astroturystyka a zanieczyszczenie światłem

 • kształtowanie świadomości społecznej w dziedzinie zanieczyszczenia światłem

 • ekonomiczne aspekty problemu zanieczyszczenia światłem

Do udziału w konferencji zapraszane są osoby związane z ekologią, astronomią, ochroną przyrody, medycyną, techniką oświetleniową, architekturą, urbanistyką, przedstawicieli samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony nocnego środowiska oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.


Zapisy i warunki uczestnictwa dostępne są na stronie organizatora: http://lightpollution.pk.edu.pl.

Patronat nad wydarzeniem objęło czasopismo Lux Magazyn (www.luxmagazyn.pl

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium

mar
20
AMPER 2018
Targi AMPER zaliczają się do najważniejszych imprez targowych w branży elektrotechnicznej i elektronicznej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.