4 mar 2015 / /

III Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem

ZANIECZYSZCZENIE ŚWIATŁEM

W dniach 25-27 września 2015 w Krakowie odbędzie się w ramach obchodów Światowego Roku Światła, III Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem. Konferencja poświęcona będzie problemowi zanieczyszczenia środowiska światłem sztucznym (ang. light pollution) określonego jako:

 • uciążliwe oddziaływanie sztucznego oświetlenia, spowodowane nadmiernym lub nieumiejętnym jego użyciem,

 • każdy negatywny wpływ sztucznego oświetlenia, jak: oślepianie światłem, przekraczanie granicy obszarów przeznaczonych do oświetlenia, nadmierne oświetlenie, obniżenie widoczności na skutek wadliwego oświetlenia, łuna świetlna i marnotrawstwo energii,

 • zmiana poziomu oświetlenia w środowisku zewnętrznym pod wpływem sztucznego źródła światła,

 • wprowadzenie przez człowieka, bezpośrednio lub pośrednio, sztucznego światła do środowiska.

Celem konferencji jest przedstawienie problemu zanieczyszczenia światłem w ujęciu interdyscyplinarnym oraz omówienie sposobów minimalizacji tego zjawiska i jego negatywnych skutków.
Tematyka konferencji:

 • wpływ zanieczyszczenia światłem na środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów lądowych i wodnych

 • wpływ zanieczyszczenia światłem na zdrowie ludzi

 • wpływ zanieczyszczenia światłem na prowadzenie badań astronomicznych

 • aspekty meteorologiczne zanieczyszczenia światłem

 • metody ograniczania i minimalizacji zanieczyszczenia światłem

 • astroturystyka a zanieczyszczenie światłem

 • kształtowanie świadomości społecznej w dziedzinie zanieczyszczenia światłem

 • ekonomiczne aspekty problemu zanieczyszczenia światłem

Do udziału w konferencji zapraszane są osoby związane z ekologią, astronomią, ochroną przyrody, medycyną, techniką oświetleniową, architekturą, urbanistyką, przedstawicieli samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony nocnego środowiska oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.


Zapisy i warunki uczestnictwa dostępne są na stronie organizatora: http://lightpollution.pk.edu.pl.

Patronat nad wydarzeniem objęło czasopismo Lux Magazyn (www.luxmagazyn.pl

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium