7 lip 2014 / GE Lighting /

Innowacyjne modele biznesowe kluczem do osiągnięcia efektywności energetycznej

Modernizacja infrastruktury energetycznej w Europie będzie wymagać inwestycji w wysokości 1 biliona Euro. Kraje powinny skupić się na rozwijaniu nowych źródeł energii, budowie sieci, zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł energii oraz podnoszeniu efektywności energetycznej, zarówno w obszarze produkcji, jak i zużycia energii.

  Beata Stelmach, GE Polska

 Kraje europejskie, w tym Polska, stoją dziś przed tzw. energetycznym trylematem. Po pierwsze, jak zbudować gospodarkę niskoemisyjną odpowiadającą na rosnące potrzeby konsumentów energii. Po drugie, jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. I wreszcie po trzecie, jak zapewnić dostawy energii po konkurencyjnych cenach.

„Polska produkuje zaledwie 57% konsumowanej przez siebie energii. Coraz większa zależność kraju od importu energii budzi duże obawy, Z importu pochodzi aż 85% ropy i ponad 65% gazu. Mamy też do czynienia z rosnącym zużyciem węgla, choć Polska poczyniła kroki na rzecz stworzenia gospodarki niskoemisyjnej” – powiedziała Beata Stelmach, Prezes GE w Polsce i krajach bałtyckich.

Niemal 20% globalnego zużycia energii przypada na oświetlenie. Jak zauważa Agostino Renna, Prezes i Dyrektor Generalny GE Lighting na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, wkład oświetlenia w ujęciu całkowitego zużycia energii jest wciąż niewykorzystaną szansą. W 28 państwach członkowskich UE zainstalowanych jest 60 milionów punktów oświetleniowych, jednak jak dotąd niecałe 10% z nich stanowią technologie LED. „W porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań oświetleniowych, inteligentne źródła światła LED pozwalają zaoszczędzić od 40% do 70% energii zużywanej na oświetlenie” – powiedział Agostino Renna. „Aby samorządy były w stanie stopniowo modernizować infrastrukturę oświetleniową dzięki uzyskanym oszczędnościom z tytułu mniejszego poboru energii, niezbędna jest wola polityczna i wypracowanie odpowiedniego modelu biznesowego. Lokalne władze powinny raczej skupić się na przepływie gotówki niż na samej stopie zwrotu. Pieniądze na oświetlenie ulic tak czy inaczej zostaną wydane. Zatem pozostaje decyzja: czy wciąż płacić wysokie rachunki za energię, czy też zainwestować część środków w zmodernizowanie oświetlenia i obniżyć w przyszłości koszty energii. W ostateczności to właśnie drugie rozwiązanie ma szansę przynieść większe oszczędności”.

„W Europie mamy dziś do czynienia z paradoksem. Unia Europejska przyjęła cel w zakresie redukcji CO2, a mimo to rośnie zużycie węgla i to w tempie większym niż średnia na świecie. W Polsce energochłonność w przeliczeniu na PKB jest wciąż bardzo wysoka w stosunku do poziomu osiągniętego przez rozwinięte gospodarki europejskie. Poprawa naszej efektywności energetycznej wymagać będzie inwestycji w nowoczesne rozwiązania” – mówi Beata Stelmach. „Dzięki zastąpieniu starych technologii węglowych nowoczesnymi blokami gazowymi będziemy w stanie zyskać od 3 do 4 GW energii. Innym rozwiązaniem byłoby poczynienie inwestycji w technologie kogeneracyjne i inteligentne sieci”. 

Technologie zwiększające efektywność zużycia energii są już dostępne. Wystarczy zatem opracować odpowiedni model biznesowy i jak najszybciej go wdrożyć, by Polska w niedługim czasie mogła pochwalić się znaczącym wzrostem efektywności energetycznej.

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium