LUX MAGAZYN 1/2018
Koniec Wi-Fi początek Li-Fi ?
Dołącz do naszej społeczności
7 lip 2014 / GE Lighting /

Innowacyjne modele biznesowe kluczem do osiągnięcia efektywności energetycznej

Modernizacja infrastruktury energetycznej w Europie będzie wymagać inwestycji w wysokości 1 biliona Euro. Kraje powinny skupić się na rozwijaniu nowych źródeł energii, budowie sieci, zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł energii oraz podnoszeniu efektywności energetycznej, zarówno w obszarze produkcji, jak i zużycia energii.

  Beata Stelmach, GE Polska

 Kraje europejskie, w tym Polska, stoją dziś przed tzw. energetycznym trylematem. Po pierwsze, jak zbudować gospodarkę niskoemisyjną odpowiadającą na rosnące potrzeby konsumentów energii. Po drugie, jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. I wreszcie po trzecie, jak zapewnić dostawy energii po konkurencyjnych cenach.

„Polska produkuje zaledwie 57% konsumowanej przez siebie energii. Coraz większa zależność kraju od importu energii budzi duże obawy, Z importu pochodzi aż 85% ropy i ponad 65% gazu. Mamy też do czynienia z rosnącym zużyciem węgla, choć Polska poczyniła kroki na rzecz stworzenia gospodarki niskoemisyjnej” – powiedziała Beata Stelmach, Prezes GE w Polsce i krajach bałtyckich.

Niemal 20% globalnego zużycia energii przypada na oświetlenie. Jak zauważa Agostino Renna, Prezes i Dyrektor Generalny GE Lighting na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, wkład oświetlenia w ujęciu całkowitego zużycia energii jest wciąż niewykorzystaną szansą. W 28 państwach członkowskich UE zainstalowanych jest 60 milionów punktów oświetleniowych, jednak jak dotąd niecałe 10% z nich stanowią technologie LED. „W porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań oświetleniowych, inteligentne źródła światła LED pozwalają zaoszczędzić od 40% do 70% energii zużywanej na oświetlenie” – powiedział Agostino Renna. „Aby samorządy były w stanie stopniowo modernizować infrastrukturę oświetleniową dzięki uzyskanym oszczędnościom z tytułu mniejszego poboru energii, niezbędna jest wola polityczna i wypracowanie odpowiedniego modelu biznesowego. Lokalne władze powinny raczej skupić się na przepływie gotówki niż na samej stopie zwrotu. Pieniądze na oświetlenie ulic tak czy inaczej zostaną wydane. Zatem pozostaje decyzja: czy wciąż płacić wysokie rachunki za energię, czy też zainwestować część środków w zmodernizowanie oświetlenia i obniżyć w przyszłości koszty energii. W ostateczności to właśnie drugie rozwiązanie ma szansę przynieść większe oszczędności”.

„W Europie mamy dziś do czynienia z paradoksem. Unia Europejska przyjęła cel w zakresie redukcji CO2, a mimo to rośnie zużycie węgla i to w tempie większym niż średnia na świecie. W Polsce energochłonność w przeliczeniu na PKB jest wciąż bardzo wysoka w stosunku do poziomu osiągniętego przez rozwinięte gospodarki europejskie. Poprawa naszej efektywności energetycznej wymagać będzie inwestycji w nowoczesne rozwiązania” – mówi Beata Stelmach. „Dzięki zastąpieniu starych technologii węglowych nowoczesnymi blokami gazowymi będziemy w stanie zyskać od 3 do 4 GW energii. Innym rozwiązaniem byłoby poczynienie inwestycji w technologie kogeneracyjne i inteligentne sieci”. 

Technologie zwiększające efektywność zużycia energii są już dostępne. Wystarczy zatem opracować odpowiedni model biznesowy i jak najszybciej go wdrożyć, by Polska w niedługim czasie mogła pochwalić się znaczącym wzrostem efektywności energetycznej.

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium

mar
20
AMPER 2018
Targi AMPER zaliczają się do najważniejszych imprez targowych w branży elektrotechnicznej i elektronicznej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.