13 wrz 2014 / NEW LOKS /

Wydajne luminofory do oświetlenia LED

Diody elektroluminescencyjne (ang. Light Emitting Diode, w skrócie LED) charakteryzują się bardzo dużą wydajnością. Istotnym problemem, który staje na przeszkodzie w uznaniu LED-ów za bezdyskusyjnie najlepsze źródło światła jest fakt, iż emitowane przez nie światło białe wciąż nie jest doskonałe. Dlatego na całym świecie ośrodki naukowe oraz firmy stale je udoskonalają.  Jedną z inicjatyw poprawy jakości oświetlenia jest naukowo-badawczy projekt POIG – Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych, w skrócie NEW LOKS, którego jednym z głównych celów jest uzyskanie wydajnych, bazujących na LED-ach źródeł światła, zbliżonych do naturalnego światła słonecznego.

Rys. 1. Przykład wydajnego luminoforu zielonego.

Projekt NEW LOKS opracowują naukowcy z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego. Koordynatorem projektu jest prof. Przemysław Dereń.

Konsorcjum NEW LOKS oprócz realizacji własnych zadań może wykonywać również badania na zamówienie, poczynając od syntezy, po pełne określenie właściwości strukturalnych, fizyko-chemicznych i spektroskopowych materiałów krystalicznych. Konsorcjum oferuje pełen zakres badań spektroskopowych w zakresie UV-VIS-NIR materiałów w postaci stałej i ciekłej, dla różnych temperatur. Do współpracy zaproszone są firmy zainteresowane korzystaniem z odkryć naukowców zaangażowanych w projekt NEW LOKS. Oferta kierowana jest do wszystkich firm, również takich, które chciałyby wprowadzać innowacje procesowe lub nowe produkty, lecz nie dysponują obecnie odpowiednim potencjałem badawczym lub finansowym do swojej działalności.

Projekt POIG - NEW LOKS ma trwać do końca 2014 roku, jednak przez kolejnych 5 lat firmy będą mogły korzystać bezpłatnie z wynalazków uzyskanych w ramach realizacji projektu. Uzyskane dotychczas wynalazki konsorcjum NEW LOKS otrzymały prestiżowe nagrody na Targach TECHNICON INNOWACJE 2012 w Gdańsku. Uzyskany podczas prac nad projektem, luminofor konwertujący promieniowanie wysokoenergetyczne na światło białe, otrzymał Złoty Medal Konkursu Innowacje 2012 oraz nagrodę specjalną – Puchar Rektora Politechniki Gdańskiej. Natomiast sposób otrzymywania związków spinelowych o wysokiej intensywności emisji, otrzymał wyróżnienie Konkursu Innowacje 2012.

Konsorcjum NEW LOKS realizuje prace, które mają na celu udoskonalenie luminoforów, czyli świecących związków chemicznych, które są najważniejszym elementem oświetlenia LED. Idealny biały luminofor powinien spełniać szereg wymogów. Powinien być wydajny, tak aby po wzbudzeniu niebieską lub ultrafioletową diodą emitował światło białe przy jak najmniejszych stratach energii. Powinien być również stabilny termicznie, tani, a także ekologiczny, czyli wykonany z nieszkodliwych substancji. Jego światło powinno charakteryzować się wysokim współczynnikiem oddawania barw. Współczynnik oddawania barw (ang. Color Rendering Index, w skrócie CRI) jest wielkością charakteryzującą każde źródło światła. Określony jest liczbą z przedziału od 0 do 100. Wyraża jak wiernie oko ludzkie postrzega barwy oświetlanych przedmiotów. Im współczynnik ten jest większy, tym barwy są lepiej oddawane. Oświetlenie o wysokim CRI wpływa korzystniej na samopoczucie człowieka. Światło o CRI wynoszącym co najmniej 90 jest już bardzo przyjemne dla ludzkiego oka.

Dr inż. Karol Lemański

INTiBS PAN we Wrocławiu

 

 

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium