21 lis 2014 / GE Lighting /

Wywiad z Agostino Renna, CEO GE Lighting EMEA

Jak wykorzystać oświetlenie LED dla zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i tym samym poprawy efektywności energetycznej?. Rozmowa Redaktora Naczelnego czasopisma Lux Magazyn Artura Siekierskiego z Agostino Renna, Prezesem GE Lighting na Europę, Bliski Wschód i Afrykę.

Agostino Renna, CEO GE Lighting EMEA

Artur Siekierski (Lux Magazyn): Niemal 20% globalnego zużycia energii przypada na oświetlenie, stając się jednym z najbardziej atrakcyjnych sposobów na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i tym samym poprawy efektywności energetycznej. Jak Pan myśli, jakie są największe powody tego, że potencjał ten ciągle nie jest w pełni wykorzystywany?

Agostino Renna: To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że powodem, dla którego potencjał oświetlenia LED jest wciąż nie w pełni wykorzystywany, może być brak dostatecznej wiedzy na temat korzyści, jakie może przynieść użytkownikowi technologia LED oraz kilka mitów na ten temat. Pierwszym z nich jest kwestia nakładów inwestycyjnych, jakie należy ponieść. Dodatkowo, niektórym klientom wydaje się, że ceny technologii LED będą cały czas drastycznie spadać. Po trzecie, część osób nie wierzy, że można osiągnąć tak duże oszczędności, o których wszyscy mówią. Jeżeli chodzi o pierwszy mit i przykładowo – oświetlenie ulic, pieniądze na ten cel tak czy inaczej trzeba wydać. Władzom miejskim pozostaje zatem decyzja: czy wciąż płacić wysokie rachunki za energię, czy też zainwestować część środków w zmodernizowanie oświetlenia i obniżyć w przyszłości koszty energii. W ostateczności to właśnie drugie rozwiązanie ma szansę przynieść większe oszczędności. W drugiej kwestii, jeszcze kilka lat temu, zanim rozwinęła się i upowszechniła technologia LED, można było mówić, że jest ona dla wybranych, ze względu na wysoki koszt. Obecnie ceny LEDów jednak nie spadają drastycznie – czekając z decyzją odnośnie modernizacji posiadanych rozwiązań oświetleniowych, można się narazić na podniesione koszty z tytułu większego zużycia energii. Jeśli chodzi o faktyczne oszczędności, jakie można osiągnąć przy przejściu na technologię LED, zanim podejmiemy współpracę z klientem, nasz wyspecjalizowany do tego celu zespół przeprowadza audyt obecnej infrastruktury. Na jego podstawie jesteśmy w stanie wyliczyć realne możliwe do osiągnięcia oszczędności. Jesteśmy też w bieżącym kontakcie z klientami, którzy skorzystali z naszej oferty i przeszli na technologię LED. Dzięki temu dostajemy informacje o faktycznym spadku zużycia energii i oszczędnościom, jakie dzięki temu osiągają.

Obecnie jesteśmy świadkami najprawdopodobniej największych zmian na rynku oświetlenia w historii, jakie są tego powody?

Moim zdaniem, na sektor oświetleniowy obecnie oddziaływają najbardziej trzy globalne trendy. Pierwszy to większe zainteresowanie zmianami klimatycznymi spowodowane rosnącą liczbą ludności oraz dążeniem ludzi do coraz wyższego poziomu życia. Problemem staje się zwiększona emisja dwutlenku węgla. Możemy go rozwiązać poprzez bardziej odpowiedzialne wytwarzanie energii, albo przez zwiększenie efektywności energetycznej. Warto przy tym wspomnieć o oświetleniu, które globalnie pochłania 15- 20% wytwarzanej energii oraz emituje 1,9 miliarda ton CO2 rocznie. Przejście na LEDy mogłoby zmniejszyć tę wartość o 50-70%.
Kolejny trend to tzw. zjawisko Internetu Przemysłowego, które stanowi połączenie dużych maszyn/urządzeń oraz komputerów. Dzięki cyfrowemu charakterowi technologii LED, mamy możliwość dużej elastyczności i sterowalności oświetleniem. Zastosowanie inteligentnych rozwiązań w produktach oświetleniowych pozwala nam na generowanie danych stosowanych w podejmowaniu decyzji, co z kolei prowadzi do zwiększenia produktywności.
Ostatnia sprawa to odrodzenie się przedsiębiorczości w dużych przedsiębiorstwach. Stają się one szybsze, bardziej innowacyjne i kreatywne i zaczynają inwestować w projekty na styku nowych technologii i modeli biznesowych. W przypadku GE takim programem jest „Fast works”.

W jakim kierunku podążać będzie rynek oświetlenia w najbliższych latach, jakie będą główne jego trendy?

Od wielu lat jesteśmy świadkami globalnej technologiczna rewolucji, która dostarcza innowacyjne rozwiązania zmieniające sposób, w jaki ludzie oświetlają otaczającą ich przestrzeń i myślą o swojej przyszłości. GE mocno uczestniczy w tym procesie. Całkowicie zmienia się światopogląd i podejście do produktów oświetleniowych. Z punktu widzenia popytu, rośnie zapotrzebowanie na konkretną wartość, która związana jest z danym produktem lub rozwiązaniem oświetleniowym. Klient kupuje dziś oszczędności, bezpieczeństwo, lepszy komfort życia i szuka jednego dostawcy, który kompleksowo spełni wszystkie jego oczekiwania. Przyszłość to najbardziej innowacyjne technologie, gwarantujące najefektywniejsze wykorzystanie energii. To również kompleksowe inteligentne systemy oświetleniowe oparte na technologii emisji światła widzialnego przez półprzewodniki. GE sprzedaje swoim klientom wartość dodaną w postaci profesjonalnego doradztwa, wysokiej jakości kompleksowego rozwiązania spełniającego zarówno normy, jak i najostrzejsze wymagania ochrony środowiska, a jednocześnie oferuje możliwość finansowania inwestycji dopasowaną do wymagań klientów. Sądzę, że wartość dodana, czyli produkty w naszym wydaniu, mają świetlaną przyszłość.

W jakim obszarze zastosowań (np. biura, retail, przemysł) widzą Państwo największy potencjał rozwoju rynku oświetlenia LED?

Tak naprawdę w każdym z nich. Zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, kwestie ochrony środowiska w dziedzinie architektury i budownictwa nabierają coraz większego znaczenia. Dla najemców, coraz ważniejszym kryterium wyboru biura staje się posiadanie certyfikatu LEED. Daje on gwarancję, że inwestycja spełnia najwyższe standardy dotyczące zastosowanych rozwiązań ekologicznych i energooszczędnych w zakresie: wykorzystania zasobów surowców, przyjaznych środowisku materiałów budowlanych, tworzenia komfortowego środowiska w budynku, przy minimalnej ilości wytwarzanych odpadów i optymalizacji zużycia energii oraz wody. W przypadku budynków komercyjnych, trzema elementami infrastruktury pobierającymi najwięcej energii są: ogrzewanie, chłodzenie oraz oświetlenie. Udział oświetlenia w całkowitej konsumpcji energii w budynku może sięgać 35%, w zależności od rodzaju oraz konsumpcji w budynku, a przede wszystkim od rodzaju technologii oświetleniowej w nim zastosowanej.

Niezależnie od profilu energetycznego budynku czy udziału danej technologii w konsumpcji energii istotne jest, że światło daje lepsze korzyści biznesowe ze względu na zwrot z inwestycji niż jakakolwiek inna technologia efektywna energetycznie. Stało się to możliwe wraz z pojawieniem się technologii LED, która pozwala zmniejszyć zużycie energii na oświetlenie o 40-70% w porównaniu do konwencjonalnych źródeł światła. Przekłada się to nie tylko na redukcję zużycia energii i emisji CO2 do atmosfery, ale także zmniejszenie kosztów operacyjnych prowadzenia działalności.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę handel detaliczny, świeci się przez co najmniej 12h dziennie. Z koleii w niektórych gałęziach przemysłu, światło wykorzystuje się 24h na dobę. W takim przypadku, energooszczędne oświetlenie nabiera jeszcze większego znaczenia.

Dlaczego warto inwestować w efektywne energetycznie rozwiązania?

Inwestycje w efektywnie energetycznie rozwiązania są niezwykle istotne, ponieważ dzięki nim jesteśmy w stanie lepiej chronić klimat i środowisko oraz zapewnić bezpieczeństwo energetycznie. W związku z tym, kraje europejskie powinny inwestować w rozbudowę gospodarki niskoemisyjnej, która będzie odpowiedzią na rosnące potrzeby konsumentów energii. Co więcej, powinny się zastanowić, jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i dostawy energii po konkurencyjnych cenach. Niemniej koszty modernizacji infrastruktury energetycznej w samej Europie będą na poziomie 1 biliona Euro. Ważne jest przy tym, aby skupić się na rozwijaniu nowych źródeł energii, budowie sieci, zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł energii oraz podnoszeniu efektywności energetycznej, zarówno w obszarze produkcji, jak i zużycia energii.

Jak ocenia Pan perspektywy rozwoju rynku oświetlenia LED w naszym regionie?

Jeżeli spojrzymy na ten aspekt jeszcze szerzej, tzn. w ujęciu całej UE, to w 28 państwach członkowskich UE zainstalowanych jest obecnie 60 mln. punktów oświetleniowych. LEDy stanowią zaledwie 10% z nich. Stąd jest jeszcze spory potencjał dla tej technologii oświetleniowej zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Niemniej jednak, przez ostatnie kilka lat ceny technologii LED znacznie spadły i od pewnego czasu możemy zauważyć stałą tendencję wzrostową tego rodzaju oświetlenia. Z pewnością wzrost będzie coraz bardziej dynamiczny. Wynika to z ogromnych i coraz bardziej widocznych korzyści, jakie oferuje technologia LED. Daje ona duże możliwości obniżenia rachunków elektrycznych za oświetlenie – nawet do 70%, w stosunku do konwencjonalnych źródeł światła. Jednocześnie umożliwia osiągnięcie znacznej efektywności energetycznej, która niekiedy może wynieść nawet 90%. LEDy, ze względu na cyfrowy charakter, dają także dużą elastyczność w kontekście sterowania oświetleniem.

Jak ocenia Pan polski rynek oświetlenia w porównaniu z rynkami oświetleniowymi w krajach bardziej rozwiniętych np. w Niemczech lub Francji?

Na Zachodzie klienci zwracają mniejszą uwagę na cenę nowoczesnego rozwiązania oświetleniowego a większą na jakość oraz korzyści, jakie niesie ze sobą inwestycja w technologię LED. Cykl uczenia się konsumenta jest też krótszy niż w Polsce. Dodatkowo, polski rynek jest mocno fragmentowany. Istnieje dużo firm, które wprowadzają własne marki, bądź są importerami innych marek. Nie wiem, czy wszystkie takie firmy zdają sobie sprawę, jak dużo odpowiedzialności spoczywa na wprowadzającym. Sztuką jest bowiem zagwarantować wysoką jakość oraz wygenerować popyt na rynku na ten właśnie produkt. Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie i wiedzę z różnych dziedzin, aby zagwarantować wartość dodaną w postaci najbardziej optymalnych kompleksowych rozwiązań technologicznych dla naszych klientów.
 

Dziękuję za rozmowę.

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium