27 wrz 2014 / Luxiona Poland /

Sterylne oświetlenie w pomieszczeniach czystych

Michał Szybalski

Michał Szybalski , Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Luxiona Poland

Sterylne oświetlenie pomieszczeń czystych wynika z norm Unii Europejskiej. Dla sektora ochrony zdrowia gwarantuje to długoterminowe korzyści.

Polski sektor ochrony zdrowia jest obecnie w trakcie kluczowych przemian. Do końca 2015 roku placówki medyczne muszą dostosować standardy do wytycznych Unii Europejskiej, nie tylko higieny i bezpieczeństwa w placówkach medycznych, ale również ujednolicenie jakości materiałów wykończeniowych, wyposażenia oraz komfortu przestrzeni. Proces dostosowania dotyczy również jakości obsługi pacjentów.

Czystość, bezpieczeństwo i ekonomia w sektorze ochrony zdrowia są ze sobą nierozerwalnie związane. W przypadku szpitali, przychodni czy laboratoriów doraźne inwestycje interwencyjne są nieopłacalne, za to doskonale sprawdzają się przemyślane i funkcjonalne rozwiązania oraz długoterminowa polityka bezpieczeństwa.

Z badań wynika, że około 50% sal operacyjnych jest źle oświetlonych, co negatywnie wpływa na jakość pracy i samopoczucie personelu. Wyjątkowo groźnie wyglądają dane dotyczące zakażeń szpitalnych w Polsce.

Skutki ekonomiczne i społeczne zakażeń szpitalnych w naszym kraju są poważne. Z danych Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych wynika, że 5-10 osób na 100 hospitalizowanych ulega zakażeniu w polskim szpitalu (www.ptzs.org.pl):
- Rosnąca liczba zgonów pozakażeniowych jest porównywalna z liczbą ofiar wypadków samochodowych. Z ok. 700 tys. zakażonych pacjentów rocznie ponad 10 tys. umiera.
- Aż 40% zgonów występuje wśród ludzi w wieku produkcyjnym lub młodszym.
- Najczęściej do zakażeń dochodzi podczas zabiegów naczyniowych, na ortopedii podczas wszczepiania protez, a także na oddziałach noworodkowych wśród wcześniaków i na intensywnej terapii.

W wyniku zakażeń i powikłań ulega również wydłużeniu czas hospitalizacji pacjentów pozakażeniowych od 1 do 40 dni, co bezpośrednio wpływa na podwyższenie kosztów leczenia (BRAK REFUNDACJI NFZ). Według danych Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych szacunkowe koszty leczenia pacjentów zakażonych w szpitalach to nawet 800 milionów złotych rocznie. Ponadto, co roku wzrasta wartość wypłacanych odszkodowań z tego tytułu. (Źródło: Artykuł: Infrastruktura techniczna szpitala, 1/2013, mgr inż. Andrzej Różycki)

Skutki zakażeń szpitalnych uderzają w nas wszystkich. Jedynym rozwiązaniem opłacalnym finansowo i społecznie tej sytuacji jest świadoma inwestycja w czystość. Wyższa jakość i czystość placówek służby zdrowia to nic innego, jak wyższe kontrakty z NFZ. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów osłabionych chorobą, poddawanych zabiegom inwazyjnym lub będących w trakcie hospitalizacji, a także w trosce o bezpieczeństwo personelu medycznego powinniśmy minimalizować ryzyko infekcji w pomieszczeniach szpitalnych. Zachowanie czystości mikrobiologicznej w szpitalach jest bardzo istotne. W szczególności dotyczy to sal operacyjnych i zabiegowych. LUXIONA Poland jest niekwestionowanym liderem branży oświetleniowej, posiadającym rozwiązania do pomieszczeń typu CLEAN ROOM – czyli do tzw. obiektów czystych. LUXIONA Poland oferuje sterylne rozwiązania oświetleniowe dla pomieszczeń szpitalnych, fabryk farmaceutycznych czy laboratoriów chemicznych. Mając na względzie zarówno oszczędność energii, jak i ochronę środowiska LUXIONA Poland projektuje i wytwarza komplementarne i innowacyjne rozwiązania oświetleniowe zgodne z najnowszymi technologiami, wymogami prawnymi i społecznymi.

Dzięki szerokiej gamie certyfikowanych opraw typu CLEAN LUXIONA Poland gwarantuje jakość i bezpieczeństwo oświetlenia w takich miejscach, jak: sale operacyjne, pomieszczenia w otoczeniu sal operacyjnych, sale zabiegowe, sale chorych, przychodnie lekarskie, sterylizatornie, laboratoria i inne pomieszczenia o specjalistycznym charakterze w branży farmaceutycznej, elektronicznej, spożywczej i chemicznej. Certyfikowane produkty LUXIONA Poland spełniają wymogi czystości określone w pomieszczeniach typu CLEAN ROOM Norma PN-EN ISO 14644-1:2005, jednocześnie zapewniają standardy oświetlenia wg normy PN-EN 12464-1 w jednostkach medycznych, regulowane przez normy europejskie, które zostały zaakceptowane zarówno przez Europejski Komitet ds. Normalizacji (CEN), jak i przez Polski Komitet Normalizacyjny. Norma PN-EN 12464-1 z grudnia 2012 r. precyzuje wymogi oświetleniowe, uwzględniając takie czynniki, jak: natężenie oświetlenia, równomierność oświetlenia, wskaźnik oddawania barw, temperaturę barwową i współczynnik olśnienia UGR. 

Norma PN-EN ISO 14644-1:2005 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane jest podstawowym dokumentem, który określa poziom dopuszczalnych zanieczyszczeń w tzw. pomieszczeniach czystych CLEAN ROOM. Norma ta zawiera klasyfikację czystości powietrza w pomieszczeniach czystych i związanych z nimi środowiskach kontrolowanych pod względem stężenia cząstek stałych, znajdujących się w powietrzu oraz określa metody badania czystości powietrza i procedury mierzenia stężenia cząstek znajdujących się w powietrzu.

W zależności od wymaganej czystości, pomieszczenia CLEAN ROOM dzielone są na klasy, w których definiuje się ilość i rozmiar zanieczyszczeń na metr sześcienny (ewentualnie stopę sześcienną) atmosfery:
- I klasa czystości pomieszczeń (pomieszczenia o najwyższej aseptyce – minimalny poziom bakterii) o dopuszczalnym stężeniu bakterii wynoszącym 70 bakterii/1 m3 powietrza,
- II klasa czystości pomieszczeń (pomieszczenia o niskim poziomie bakterii) o dopuszczalnym stężeniu bakterii wynoszącym 300 bakterii/1 m3 powietrza,
- III klasa czystości pomieszczeń (pomieszczenia o normalnym poziomie bakterii) o dopuszczalnym stężeniu bakterii wynoszącym 700 bakterii/1 m3 powietrza.

Do pomieszczeń I klasy czystości należą:
• sale operacyjne wysokoaseptyczne (transplantacja, operacje
serca, ciężkie poparzenia, operacje mózgu),
• boksy jałowe,
• pracownie płynów infuzyjnych – boks napełniania,
• sale łóżkowe specjalne (oparzenia).

Do pomieszczeń II klasy czystości zalicza się:
• sale operacyjne aseptyczne,
• sale operacyjne septyczne,
• sala gipsu w zespole operacyjnym,
• intensywna opieka medyczna wraz z pomieszczeniami łóżkowymi,
• sale pooperacyjne,
• pokoje wcześniaków,
• pomieszczenia przygotowania chorego (przy sali operacyjnej),
• pomieszczenia przygotowania lekarzy (w zespole operacyjnym),
• korytarze zespołu operacyjnego "czyste’’,
• korytarze zespołu operacyjnego "brudne’’,
• sterylizatornie w zespole operacyjnym.

Do pomieszczeń III klasy czystości zalicza się m.in.:
• sale porodowe,
• sale zabiegowe – operacyjne i sale gipsu w oddziale pomocy doraźnej,
• centralne sterylizatornie – część "czysta’’,
• centralne sterylizatornie – część "brudna’’,
• sale endoskopii,
• sale światłolecznictwa,
• sale elektrolecznictwa,
• sale RTG,
• sterownie RTG,
• pomieszczenia pobierania krwi w punktach krwiodawstwa,
• pracownie fotograficzne,
• pokoje aparaturowe.

 

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium