12 sty 2014 / SOMA /

Targi ŚWIATŁO 2014 - Program szkoleń i warsztatów

Integralnym elementem Targów ŚWIATŁO są konferencje, szkolenia i warsztaty. Uczestnicy spotkań dzięki takiej formule Targów mają możliwość skonfrontowania uzyskanych informacji z praktyczną ofertą producentów na stoiskach targowych. Dodatkowo, każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Program szkoleń:

Seminarium: Sposoby techniczne i organizacyjne ograniczenia zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe. Jak zmniejszyć wydatki na oświetlenie w gminie i w mieście; 26 lutego, sala C1a

10:00 – 10:45  Czym się kierować przy wyborze i doborze słupów i masztów oświetleniowych – porównanie parametrów i zalet z technicznego, estetycznego i praktycznego punktu widzenia, na przykładzie rozwiązań i doświadczeń z realizacji inwestycji oświetleniowych 
- mgr. Robert Mitał; ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW
10:45 – 11:05      Optymalizacja kosztów i poboru energii elektrycznej na podstawie doświadczeń w ramach GRUP ZAKUPOWYCH Mazowieckiej Agencji 
Energetycznej – Bartosz Dubiński, Mazowiecka Agencja Energetyczna
11:05 - 11:40     Inteligentny system sterowania oświetleniem ulicznym – praktyczne aspekty instalacji i obsługi wraz dokładnym wyszczególnieniem możliwych do osiągnięcia oszczędności - APANET 
11.40 – 12.00     Czy lampy oświetlenia drogowego LED mogą być źródłem kłopotów dla użytkownika? Krótki przegląd zdarzeń eksploatacyjnych z udziałem opraw LED oświetlenia drogowego – dr inż. Marek Kurkowski Politechnika Częstochowska
12:00 – 12:30  Oszczędzanie energii w obwodach oświetleniowych poprzez zastosowanie innowacyjnych sterowników - Sławomir Mroziński, Igor sikorski;PROFIL RCG
12:30 – 13:00  Konserwacja oświetlenia - aspekty techniczne i ekonomiczne, zakres konserwacji.Na co należy zwrócić uwagę przy konserwacji nowoczesnych opraw oświetlenia drogowego- Janusz Zanberg; JIMMY
13:00 - 13:40  Znaczące oszczędności w kosztach energii i konserwacji oświetlenia dzięki zastosowaniu opraw LED wyposażonych w system inteligentnego sterownia OWLET. Opis kilku  wybranych polskich  realizacji opartych na systemie firmy Schreder - Daniel Kutryb, Marcin Grzanka; SCHRÉDER POLSKA
14:00         Wręczenie nagród w Konkursie „Najlepsza Inwestycja Oświetleniowa 2013 roku, Najlepiej Oświetlona Gmina i Miasto 2013 roku

Konferencja: Architektura-Światło-Przestrzeń, 28 lutego, piątek, sala C1a

10.00 – 10.45    Interaktywne systemy oświetlenia wnętrz – mgr inż. Radosław Zacheja, PROLIGHT
10.45 – 11.30    ARCHITEKTURA +DŹWIĘK+ŚWIATŁO - Jacek Ewý, K.INGARDEN, JACEK  EWÝ - ARCHITEKCI

Panel Dyskusyjny: 
Światło w praktyce architektonicznej prowadzenie - Beata Goczoł i Oskar Grąbczewski

11.30 – 11.50     Przedstawienie prelegentów i dyskutantów i omówienie Konkursu  "Rytm Światła, a sposób kreowania wnętrz"
11.50 – 12.20     lux ab ovo - Oskar Grąbczewski, OVO GRĄBCZEWSCY
12.20 – 12.50     Światło - sacrum i profanum - Beata Goczoł, GOCZOŁOWIE ARCHITEKCI
12.50 – 13.20     Znaczenie cienia - Tomasz M. Konior, KONIOR STUDIO   
13.20 – 13.40     Wręczenie nagród uczestnikom konkursu, prezentacja nagrodzonych prac
13.40 – 13.55     Przerwa
13.55 – 15.15     Interaktywne systemy oświetlenia dla sklepów, galerii, muzeów - praktyczne zastosowanie

Konferencja Technologia LED - zastosowanie, możliwości, ograniczenia, przyszłość - sesja 1, 27 lutego, sala B

10.00 - 10.45     Innowacyjne polskie rozwiązania w zakresie technologii LED - mgr Artur Rozmus; LEDOLUX
10:45 - 11:30     Pomiar wielkości fotometrycznych LED - mgr Mikołaj Przybyła; GL OPTIC
11.30 - 12.00     Praktyczne wykorzystanie w oprawach oświetleniowych rozwiązań technicznych możliwych do uzyskania  dzięki użyciu komponentów półprzewodnikowych LED -Wojciech Kryspin; Schreder Polska
12.00 - 13.30     przerwa
13.30 - 14.30     Czas na poprawienie jakości oświetlenia LED. Osiągnięcia, propozycje i doświadczenia praktyczne firmy CREE- Yuri Dorozhkin; Regional Sales Direktor Cree Europe

14.30 - 15.00    Ledix - inteligentne oświetlenie LED - Zbigniew młodzianowski; ZAMEL
15.00 - 15.45     Efektywność energetyczna źródeł światła i opraw LED w aspekcie pomiarowym i fotobiologicznym - dr Rafał Michalski; MILOO ELECTRONICS

Seminarium: Nowe rozwiązania w oświetleniu drogowym i iluminacji, 27 lutego, sala C1a

10.00 – 10.40     Co należy wiedzieć i brać pod uwagę przy projektowaniu oświetlenia drogowego. Kompendium wiedzy z zakresu wymagań, przepisów i danych technicznych sprzętu - dr inż. Marek Kurkowski Politechnika Częstochowska
10.40 – 11.25     Od projektu do realizacji - słupy, latarnie oświetleniowe z oprawami  LED mgr inż. Grzegorz Jasiński; ELMONTER
11,25 – 12.05     Dlaczego innowacyjne rozwiązania LEDowych systemów oświetlenia drogowego czynią je jednymi z najlepszych na rynku? - inż. Marek Dachowski; ROSA
12.05 – 12.45     Programowalne sterowniki Oświetlenia ulicznego - mgr inż. Leszek Boinski; AUTOMATEX
12.45 – 13.15     Projektowanie interaktywnych systemów iluminacji zewnętrznej – mgr inż. Radosław Zacheja, PROLIGHT
14.00 – 16.30     Interaktywne systemy iluminacji zewnętrznej -  praktyczne zastosowania. 
                        Warsztaty praktyczne na terenie targowym, hala 1, stoisko C 32

Konferencja: Technologia LED i OLED - zastosowanie, możliwości, ograniczenia, przyszłość - sesja 2, 28 lutego, sala B

10.00 - 11.00     Kierunki rozwoju rynku LED na bazie portfolio Edison-Opto (Development and trends on LED market based on Edison-Opto products and road map)
- Leo Chuang; EDISON OPTO CORPORATION
11.00 - 11.45     Zasilanie LED – aktualne standardy i normy. Sztuka doboru zasilaczy - mgr inż. Mateusz Jaromin; MPL POWER
11.45 - 13.15     przerwa
13.15 - 14.00     Bezpieczeństwo fotobiologiczne źródeł LED – dr Stanisław Marzec IMPiZŚ
14.00 - 14.45     Białe fluorofory: Czy cząsteczka może naśladować Słońce? Polska chemia na OLED-owym froncie - dr Jerzy Karpiuk; Instytut Chemii Fizycznej, PAN

Seminarium Systemy oświetlenia awaryjnego od A do Z (wymagania, urządzenia, zastosowanie); 28 lutego, sala C1b 
10.00 – 11.00     Aktualne wymagania prawne w zakresie urządzeń przeciwpożarowych – mgr inż. Marcin Wawerek
11.00 – 12.00     Wymagania techniczne dot. stosowanych rozwiązań instalacji oświetlenia awaryjnego - Tomasz Kaczor, TM TECHNOLOGIE
12.00 – 13.30     przerwa
13.30 – 14.05     Oprawy oświetlenia awaryjnego w systemach rozproszonych - Marek Ryba, TM TECHNOLOGIE
14.05 – 14.45     Oprawy oświetlenia awaryjnego w systemach centralnego zasilania - Marek Ryba, TM TECHNOLOGIE
14.45 – 15.45     Systemy oświetlenia awaryjnego – zastosowania - Marek Ryba, TM TECHNOLOGIE

Szkolenie : Prowadzenie i zabezpieczenie nowoczesnej instalacji elektrycznej; 26 lutego, sala B 
9.45 – 10.45    Nowoczesna aparatura zabezpieczająca w instalacjach elektrycznych NN - Radosław Jagas, Sławomir Kamiński; LEGRAND POLSKA
10.45 – 11.45    Innowacyjny system projektowania, wizualizacji i wyceny tras kablowych wraz z omówieniem profesjonalnych systemów tras kablowych i nośnych dla kabli i przewodów oferowanych przez firmę BAKS - mgr inż. Tomasz Lewandowski; BAKS
11.45  – 13.15     przerwa
13.15 – 13.50     Nowoczesne, tworzywowe kanały i studnie kablowe - ing. Zdeněk Šabacký; SITEL
13.50 – 14.35     Wymagania i zasady doboru przewodów i kabli niskiego napięcia (przewody elektroenergetyczne wielożyłowe, przewody elektroenergetyczne jednożyłowe, kable energetyczne 0,6/1kV, kable i przewody bezhalogenowe - mgr inż. Mirosław Lazarek; NKT CABLES
14.35 - 15.20 Utrzymanie optymalnej temperatury i wilgotności w szafach rozdzielczych – zarządzanie klimatem – Piotr Żurek; STEGO POLSKA
15.20 - 16.00     Transformatory małej mocy stosowane w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych w automatyce, łączności oraz teletechnice.
- Krzysztof Klibisz; INDEL 

Szkolenie : Dobór aparatury rozdzielczej i konfiguracja rozdzielnic; 26 lutego, sala C2 
10.00 - 11.00     Rozdział mocy i modułowe rozdzielnice niskiego napięcia – mgr inż. Bartosz Kaźmierczyk; RITTAL
11.00 – 11.45    Zalety aparatury modułowej firmy Chint – parametry, cechy użytkowe, zastosowanie w nowoczesnej instalacji niskiego napięcia – Ryszard Świetliski CHINT Poland
11.45 – 12.30    Osprzęt nn do budowy i konfiguracji rozdzielnic głównych, stosowanych w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych i obiektach przemysłowych - Marcin Lis; ZAE ERGOM
12.30 – 14.00    przerwa
14.00 – 15.00    Systemy szaf sterowniczych i ich prawidłowe chłodzenie - Marcin Lisowski; RITTAL 
15.00 – 15.45    Zastosowanie programowalnych układów czasowych- mgr inż. Radosław Petluszewski; ANIRO

Szkolenie : Ochrona odgromowa i przepięciowa; 27 lutego, salaC1b 
 9.30 – 10.15     Uziom fundamentowy w świetle obowiązujących norm – mgr inż. Dorota Płusa; GALMAR
10.15 – 11.15     Odgromniki i ochronniki przepięciowe firmy KIVA, parametry, zalety, zastosowania– mgr inż. Paweł Florek; SLAVITECH
11.15 – 12.45     Rozwiązania techniczne i montaż urządzeń piorunochronnych - dr inż. Robert Ziemba, Politechnika Rzeszowska
12.45 – 14.15     przerwa
14.15 – 16.00     Rozwiązania techniczne systemów ochrony przed piorunowym impulsem ektromagnetycznym- dr inż. Stanisław Wyderka, Politechnika Rzeszowska

Szkolenie : Instalacje elektryczne niskiego i średniego napięcia; 27 lutego, sala C2
Wymagania przeciwpożarowe dla instalacji wewnętrznych budynków wysokich i wysokościowych
 
10.00 – 11.00     Instalacje medialne w nowoczesnych obiektach mieszkalno - biurowych 
- Radosław Jagas, Sławomir Kamiński; LEGRAND POLSKA
11:00 – 12:00     Zabezpieczenia zasilania dla małych i średnich centrów danych oraz układy dynamiczne z wykorzystaniem agregatów prądotwórczych 
- Wojciech Jarząbski; EST Energy
12:00 –  13:00     Kablowe systemy nośne – mgr inż. Przemysław Głokowski; OBO BETTERMANN
13:00 – 14.30     przerwa
14.30 –  15.10     Elektryczne systemy antyoblodzeniowe – Grzegorz Rosa;ZAMEL
15.10 – 16.00 Innowacyjne rozwiązania ograniczników przepięć firmy CITEL dla potrzeb energetyki, telekomunikacji i fotowoltaiki – parametry techniczne, zalety, zastosowania - Zbigniew Błażejewski, Jean Mueller

 

Szkolenie : Wsparcie techniczne i projektowe i z zakresu instalacji telekomunikacyjnych. Kompendium wiedzy dla projektanta, dewelopera, 
administratora i instalatora; 28 lutego, sala A

 9.30 - 10.30     Nowoczesne budynki i ich potrzeby w zakresie teletechniki i telekomunikacji. Czego można oczekiwać w najbliższej przyszłości? - Jacek Szymczak - Prezes Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI
10.30 - 11.15    Nowoczesne okablowanie budynku wielorodzinnego oraz nowe technologie zapewniające łatwy dostęp do CCTV, WLAN, TV SAT - Andrzej Dziedzic; DIPOL
11.15 - 11.55     Exta Free - inteligenentny system bezprzewodowego sterowania - Łukasz Roj; ZAMEL 
11.55 - 12.40    Problemy przybudowie sieci szerokopasmowych w Posce na przykładzie doświadczeń realizacyjnych firmy TP TELTECH - Tomasz Andrejewski; TP TELTECH
12.40 - 14.00     przerwa
14.00 - 14.45     Zasady projektowania i budowy sieci strukturalnych - mgr inż. Robert Maczionsek , EMITER
14.45 - 15.15     Inteligentny budynek - Zbigniew Kopaczewski; TP TELTECH
15.15 - 15.30    Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. w praktyce inwestycyjnej. Co z budynkami już istniejącymi? 
- Jacek Szymczak, Marek Ziółkowski; Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI

Szkolenie : Zasady eksploatacji urządzeń elektrycznych; 28 lutego, sala C2

 9.30 - 10.00     Aparatura modułowa firmy BEMKO – parametry techniczne, zalety, zastosowanie
 - mgr inż. Maciej Dmoch; BEMKO
10.00 - 11.00     Końcówki kablowe do przewodów i kabli zarówno do prostych jak i skomplikowanych zastosowań - KLAUKE POLSKA
11:00 – 11:45     Kable bezhalogenowe przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej i do pracy w 
urządzeniach kontrolno-pomiarowych w obiektach o podwyższonych wymaganiach 
przeciwpożarowych oraz przeznaczone do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, 
których działanie przewidziane jest w warunkach pożaru
 - Jakub Siemiński, Główny Technolog ; TELE-FONIKA Kable
11:45 - 12:45     Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 
        bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Nowe 
        obowiązki i zadania wynikające z Rozporządzenia w zakresie organizacji 
        eksploatacji, opracowania instrukcji eksploatacji, terminowych zabiegów 
        eksploatacyjnych, zorganizowania bezpiecznej pracy przy urządzeniach 
        energetycznych - Stanisław Kowalski 
12:45 – 14.00     przerwa
14.00 – 15.00     Analiza jakości zasilania. Wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji sieci Nn i diagnostyka. Analizatory PQM – Roman Domański, SONEL
15:00 –- 16:00   Bezwyłączeniowe techniki eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w świetle Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. – Bogumił Dudek

Góra
Komentarze
Brak komentarzy, podziel się swoją opinią jako pierwszy....
Katalog Firm
Realizacje firm

Kalendarium